← Tillbaka till kategori

Explorer – Probe 2

LM-ErgoMax™ LM 23-520B XSI VET
  • Beskrivning
  • Se, testa & mät

Explorer – Probe 2 är ett diagnostiskt kombinationsinstrument för att detektera tandsten, kaviteter och ojämnheter på tandytan samt för att mäta fickdjup. Färgmarkeringar (2 mm skala) på sonden indikerar djup / mått i mm hos den periodontala fickan. Änden med en kula (ø 0,5 mm) skadar inte tandköttet och ger inte skador på fickans botten.

Handinstrument för veterinärbruk

LM-ErgoVet™ sonder-ficksonder är diagnostiska kombinationsinstrument för detektering av tandsten, kaviteter och ojämnheter på tandytan, samt även för att mäta fickdjup.

Färgmarkeringar på sonderna anger djupet / mätvärdet i millimeter av periodontalfickan. Kuländen skadar inte tandkött eller fickbotten.