Välj modell och storlek

Val av storlek: LM-Activator™ 2 finns i 16 olika modeller.

Low-modellen lämpar sig för många olika indikationer (se tabellen över indikationer). High-modellen är tjockare i molarpartiet och vid andra premolaren. Den är speciellt utformad för behandling av skelettalt och dentoalveolärt öppet bett.

Både Low- och High-modellerna finns i två längder. Short-modellen med et kortare molarparti är för patienter vars andra molarer ännu inte har erupterat. Long-modellen med ett längre molarparti är för patienter vars andra molarer har erupterat eller är på väg att eruptera.

Narrow- och Wide-modellerna hänvisar till tandbågens bredd. Wide-modellen är lämplig för patienter med en bredare tandbåge. Tandbågens bredd på Narrow-modellen är densamma som i den första generationens LM-Activator™.

LM-Activator™ 2 Reinforcedmed hårdare material i incisivområdet är speciellt utformat för djupt bett, men den är också lämplig för andra patienter som kan dra nytta av ett fastare frontparti med förbättrad hållbarhet och slitstyrka. Modellen utan förstärkning är lämplig för patienter som inte behöver en fastare incisalyta eller förstärkt slitsyrka i incisivområdet.

Välj storlek med LM-OrthoSizer™

Totalt finns 128 olika modell- och storlekskombinationer, vilket gör det möjligt att välja en LM-Activator™ som är lämplig för patienten utan behov för individuella ändringar. LM-OrthoSizer™ är ett mätinstrument för att underlätta valet av lämplig storlek. Det mäter avståndet över de övre incisiverna och anger den storlek som motsvarar måttet.

Välja storlek

selecting_size1-442x200_1selecting_size4-442x200_2

Placera det förhöjda markörstrecket mellan den vänstra laterala incisiven (22 eller 62)  och hörntanden (23 eller 63) i överkäken.

Läs av skalan mellan den högra laterala incisiven (12 eller 52) och hörntanden (13 eller 53) i överkäken (det vill säga vid hörntandens mesiala yta). Storlekarna 10, 20, 30 … anges med större markörer medan storlekarna 15, 25, 35 … anges med mindre markörer. (I detta foto är mätvärdet ”20”.)

Vid trångställning eller diastem, överväg behov för en större eller mindre storlek. Passa in LM-Activator™ på patienten och kontrollera att tänderna passar in korrekt i rätt fickor i apparaten.

Inpassning

Inpassning är det viktigaste steget när det gäller att välja storlek. Apparater som används för inpassning kan steriliseras i en autoklav.

selecting_size5-442x200_3

Fig. 1. Hörntanden vilar på botten av sin ficka i LM-Activator™ och inga krafter verkar på hörntanden i mesiodistalriktingen. Om det inte är trångställning eller risk för trångställning är storleken på detta foto korrekt. Ifall av trångställning, eller risk för trångställning i framtiden när permanenta inkisiverna erupterar, bör en större storlek väljas för att utvidga tandbågens omkrets.

selecting_size2-442x200_4

Fig. 2. En storlek större än i fig. 1. Hörntanden styrs av LM-Activator™ mot botten av hörntandens ficka i apparaten och applicerar en distaliserande kraft mot hörntandent. Denna storlek är lämplig ifall av trångställning eller ifall trångställning kan förväntas på basen av små diasteman mellan mjölktänder och det finns därmed behov för att utvidga tandbågens diameter.

selecting_size3-442x200_5

Fig. 3. Tre storlekar större än i fig. 1. Apparaten är för stor. Hörntanden styrs mot en upphöjning mellan två fickor i apparaten och apparaten kan därmed inte styra tänderna korrekt. Välj en mindre storlek. Sterilisera LM-Activator™ i autoklaven.