← Tillbaka till kategori

Implantat Mini Gracey 13/14

LM-ErgoMix™ LM 213-214MTI EM
  • Beskrivning
  • Titanspetsar för implantat
  • Etikettmärkning

För distalytor hos premolarer och molarer.

En fantastisk instrumentserie för implantatunderhåll. LM-ErgoMix™-konstruktionen garanterar en utmärkt taktilitet och optimal böjstyvhet.

EN Instrument for dental professionals, clean and sterilize before use in max. 180°C/356°F. BG Инструмент за стоматолози, преди употреба да се почисти и стерилизира при макс. температура 180°C/356°F. HR Instrument za stomatološke stručnjake, očistiti i sterilizirati prije upotrebe na maks. 180°C/356°F. CS Nástroj určený pro zubní lékaře. Před použitím jej vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 180°C/356°F. DA Instrument til tandlæger og tandplejere. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 180°C/356°F. NL Instrument voor tandheelkundige professionals, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 180°C/356°F. ET Hambaravispetsialistide jaoks mõeldud instrument, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril kuni 180°C/356°F. FI Hammaslääketieteen ammattilaisille tarkoitettu instrumentti, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä max. 180°C/356°F. FR Instrument destiné aux professionnels dentaires. Avant utilisation, nettoyer et stériliser à une température maximale de 180°C/356°F. DE Instrument für zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor Gebrauch reinigen und bei max. 180°C/356°F sterilisieren. EL Όργανο για επαγγελματίες του οδοντιατρικού τομέα· καθαρίζετε και αποστειρώνετε πριν από τη χρήση, σε μέγιστη θερμοκρασία 180°C/356°F. HU Eszköz fogorvosok számára. Használat előtt tisztítandó és legfeljebb 180°C (356°F) fokon sterilizálandó. IT Strumento per personale odontoiatrico qualificato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a max. 180°C/356 °F. LV Instruments zobārstniecības speciālistiem. Pirms lietošanas notīrīt un sterilizēt temperatūrā, kas nepārsniedz 180°C/356°F. LT Gydytojams odontologams skirtas instrumentas. Nuvalyti ir sterilizuoti prieš naudojant maks. 180°C/356°F temperatūroje. NO Instrument for tannhelsepersonell. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 180°C/356°F. PL Narzędzie stomatologiczne. Wyczyścić i wysterylizować przed użyciem w temperaturze maks. 180°C/356°F. PT Instrumentos para médicos dentistas; limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 180°C/356°F. RO Instrument pentru stomatologi și asistenți de medicină dentară, a se curăța și steriliza înainte de utilizare la o temperatură de max. 180°C/356°F. SK Nástroje sú určené pre zubárov. Pred použitím ich vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 180°C/356°F. SL Instrument za zobozdravnike; pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 180°C/356°F. ES Instrumento para profesionales de la odontología; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 180°C/356°F. SV Instrument för tandvårdspersonal, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 180°C/356°F.

Made in Finland

LM-Dental™ | LM-Instruments Oy | Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.