← Tillbaka till kategori

LM-SlimLift™ S3

LM 812630
  • LM-SlimLift™

Luxationsinstrument utformade för mycket trånga spalter.

LM-SlimLift™-instrument är särskilt utformade för att komma åt ställen som du normalt inte når med traditionella luxationsinstrument. Med dessa kan extraktion av tänder ske så atraumatiskt som möjligt. Vilket ger en snabb läkning. Den mycket fina spetsen på instrumentet kan föras in i mycket trånga periodontalspalter. Instrumentet förs långsamt mot rotens apex samtidigt som instrument vrids försiktigt fram och tillbaka.

LM-SlimLift™ är inte avsett att användas som hävel.

Tunna LM-SlimLift™-instrument – ger en mer atraumatisk lösning

”Jag använder nu LM-SlimLift™-instrumenten för nästan alla extraktioner. Jag använder också de luxationsinstrument som jag tidigare föredrog men jag använder de traditionella instrumenten mindre ofta.

LM:s tunna luxationsinstrument kan föras in i väldigt smala periodontalspalter. När breda instrument används sprids luxationskraften över ett bredare område mot sidorna och på djupet mot rotspetsarna så att risken för fraktur av speciellt de sköra rötterna, avsevärt begränsas. De flesta extraktioner kan utföras med luxationsinstrument utan att ytterligare åtgärder behövs.

Designen av och materialet i LM-SlimLift™-instrumentet gör det möjligt att få ett utmärkt grepp om instrumentet. Första gången kan skaften till och med kännas för stora men i kliniskt arbetet har jag märkt att de passar handen perfekt. Instrumentet kan antingen hållas i handflatan eller endast med fingrarna. Det är lätt att hitta ett passande instrument för alla kliniska behov från det breda urvalet av storlekar. De breda bladen är lämpliga för extraktion av molarerna i underkäken medan de smala spetsarna är perfekta för extraktion av de smala rötterna på tänderna i överkäken.

Jag kan rekommendera LM-SlimLift™-instrumenten för alla tandläkare: det är klokt att överge alla gamla instrument som inte fungerar optimalt. Man hör ofta om fall då behandlingen av roten har tagit nästan två timmar.”

Peter Jungell
Läkare, tandläkare, Doktor i medicinsk vetenskap, Oral kirurg
Helsinki, Finland

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.