Juuso Huusko – Uratarina

LM Dental Tracking System™ -yksikön johtaja

Mieluisat työtehtävät saivat Juuson palaamaan

Juuso Huusko on LM Dental Tracking System™ (LM DTS™) -yksikön johtaja ja vastaa yrityksen uusimmasta liiketoimintasegmentistä Paraisilla. Johtoryhmän jäsenenä Juuso on yrityksen strategisen suunnittelun eturintamassa.

Juuson urapolku LM-Dental™illa alkoi vuonna 2012, kun hän lähti vetämään myyntiä EU:ssa ja Latinalaisessa Amerikassa. Organisaatiomuutosten ja entisen toimitusjohtajan eläköitymisen myötä Juuso sai nopeasti lisää vastuuta, siirtyen johtoryhmän jäseneksi ja myyntitiimin vetäjäksi.

Vuosien kuluessa Juuson rooli laajeni tuotehallinnan ja markkinoinnin pariin. Vuonna 2019 hän alkoi johtaa myynnin- ja markkinoinnin tiimiä MarketOps:ia. Lyhyen tauon jälkeen talon ulkopuolella Juuso palasi LM-Dental™ille elokuussa 2023 ja toi mukanaan tuoreita ideoita ja syvempää ymmärrystä.

“Oli kiva palata takaisin. Nautin erityisesti monipuolisista työpäivistä ja sopivasta määrästä haasteita, jotka pitävät mielen virkeänä. Kansainvälisyys tarjoaa mahdollisuuden nähdä maailmaa, tavata erilaisia ihmisiä ja kohdata erilaisia kulttuureita.”

Tavoitteena tehokkaampi ja turvallisempi hammashoito

Juuson tiimi koostuu yhdeksästä monialaisesta osaajasta, joiden taidot täydentävät toisiaan. Tiimissä on muun muassa myynnin teknisen tuen asiantuntija, tuoteportfoliosta vastaava manageri, asiakastukihenkilöt ja ohjelmistokehittäjiä. Yhdessä he kehittävät LM DTS™-tuotteita, jotka vastaavat yliopistojen ja julkisen terveydenhuollon kokonaisuuksien tarpeisiin päämarkkina-alueilla Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa, sekä muualla Euroopassa.

LM DTS™ on älykäs järjestelmä, joka mahdollistaa hammasklinikalla käytettävien instrumenttien ja materiaalien tunnistamisen, seurannan ja hallinnan. Järjestelmä koostuu kolmesta osasta: tunnisteratkaisuista, lukijoista ja ohjelmistosta. Pyrimme järjestelmällämme auttamaan hammasalan ammattilaisia välttymään vaivalloisilta manuaalisilta prosesseilta ja antamaan heille mahdollisuuden käyttää aikaansa ja vaivannäköään tehokkaammin potilaiden hoitoon.

“Keskitymme nyt entistä enemmän asiakkaiden tarpeisiin, kehittäen ratkaisuja, jotka tuovat läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta klinikoiden toimintaan.”

Kansainvälinen, kannustava ja joustava työpaikka

LM-Dental™ on kasvanut pienestä perheyrityksestä kansainväliseksi toimijaksi dynaamisella toimialalla. Juuso rohkaisee hakemaan töihin LM-Dental™ille: hän korostaa yrityksen vakautta, hyviä henkilöstöetuja ja mahdollisuuksia yksilön urakehitykseen.

“Yhteen virkkeeseen tiivistettynä kansainvälisyys ja joustavuus tekevät LM-Dental™ista houkuttelevan työnantajan, joka kunnioittaa työntekijöidensä urapolkuja.”