Jaakko Lento – Uratarina

Insinööritiimin vetäjä

Jaakko saa virtaa kehittävästä ja monipuolisesta työstä

Jaakko Lento on 36-vuotias Paraisilla asuva insinööri, joka toimii LM-Dental™in tuotekehityksen insinööritiimin vetäjänä. Hän johtaa viiden asiantuntijan ryhmää, joka keskittyy innovaatioihin ja uusien tuotteiden kehittämiseen.

Jaakon matka LM-Dental™illa alkoi marraskuussa 2015, kun hän muutaman vuoden suunnittelutyökokemuksen jälkeen päätti ottaa riskin ja hakea määräaikaiseen työsuhteeseen tuotekehitysinsinööriksi.

“Riskinotto kannatti, sillä se johti vakinaiseen työpaikkaan. Organisaatiomuutoksen aikana toimin väliaikaisesti koko tuotekehityksen vetäjänä, ja muutoksen yhteydessä perustettiin insinööritiimi, jota olen vetänyt nyt kolmisen vuotta.”

MBA-opinnoista uusia eväitä työhön

Jaakko on työskennellyt yrityksen kaikkien tuoteryhmien parissa, ja vastuu on lisääntynyt jatkuvasti. Hän suorittaa parhaillaan liiketoimintajohtamisen maisteriopintoja ammattikorkeakoulussa. Opiskelu on Jaakon mukaan mielenkiintoista, ja hän kokee saavansa opinnoista tukea esihenkilötehtäviin. Opintojen ja työn yhdistäminen on onnistunut, sillä opintojen rakenne on suunniteltu joustavaksi.

“Insinööritiimin vetovastuun parhaita puolia ovat työn monipuolisuus ja haasteet. Nautin omatoimisen tiimin johtamisesta ja laajasta yhteistyöstä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kansainvälisyys ja monialainen yhteistyö tekevät työstä opettavaista ja vaihtelevaa – sopii kaltaiselleni levottomalle sielulle.”

Kehittyvä yritys ja työnkuva pitävät mielen virkeänä

Jaakko viihtyy LM-Dental™illa eikä hänen tarvitse miettiä työpaikan vaihtamista. Ammatillinen kehittyminen pitää tiedonhaluisen mielen virkeänä.

“Vuodet LM-Dental™illa ovat tarjonneet mahdollisuuksia uralla etenemiseen firman kasvun myötä. Olen tyytyväinen työnkuvaani; se on monipuolinen ja siinä on tarpeeksi haastetta ja vastuuta. Koen, että aktiivisuuteni ja kehityshalukkuuteni ovat vieneet minua urapolullani eteenpäin.”