Extrahera

För att möjliggöra snabb läkning måste tandextraktionen göras så atraumatiskt som möjligt utan att orsaka vävnadsskador. LM-ErgoVet™ extraktionsinstrument är bekväma att hålla i och lätta att rotera. Den säkra LM-ErgoTouch-ytan ger ett lätt, halkfritt grepp.

Använd LM-ErgoVet™ luxationsinstrument för försiktig borttagning av tänder. Instrumentets smala spets införs i det periodontala utrymmet och förs långsamt mot rotens apex samtidigt som instrument vrids försiktigt fram och tillbaka. Luxationsinstrumenten finns i 4 olika bladstorlekar. LM-ErgoVet™ hävlar fungerar bäst när mer kraft och moment behövs.

Hävlarna finns i 3 olika bladstorlekar.