Sterillösning

LM-ProPower™s höga hygienstandard erhålls genom unik och detaljerad design. Med betoning på autoklavibilitet och enkla, automatiska rengöringsfunktioner som kan aktiveras genom att bara trycka på en knapp på pekskärmen.