Kliniska indikationer för ultraljudsbehandling

Indiations Ultrasonic Instrumentation

Profylax och parodontologi

Scaling
Borttagning av fläckar och tandsten

Restoration

Minimalinvasiva ingrepp
Amalgamkondensering

Endodonti

Borttagning av dentin i pulpakammare
Hitta och vidga rotkanaler
Preparering av rotkanaler
Borttagning av frakturerade instrument
Rengöring av kanaler

Apikal kirurgi

Öppning och rensning av roten apikalt

Proteser/implantologi

Implantatunderhåll
Borttagning av kronor och inlägg.
Tixotropisk cementering