LM-Activator™

LM-Activator™

“Våra resultat påvisade markanta förbättringar i horisontellt överbett, andra överbett, sagittalt molarförhållande och trångställning, i behandlade patienter.”

Myrlund, Rita, et al. “One year treatment effects of the eruption guidance appliance in 7-to 8-year-old children: a randomized clinical trial.” The European Journal of Orthodontics (2014): cju014. http://dx.doi.org/10.1093/ejo/cju014

“En fördel med den apparatur är inte bara denna styrning av erupteringen, utan även att apparaturen samtidigt verkar på transversella, sagittala och vertikala förhållanden på båda tandbågarna.”

Keski-Nisula, Katri, et al. “Orthodontic intervention in the early mixed dentition: A prospective, controlled study on the effects of the eruption guidance appliance.” American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 133.2 (2008): 254-260. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.05.039