LM-Activator™ artikelserie

Vi ger ut en artikelserie om användningen av LM-Activator™ i den allmänna tandvården i Finland. Artiklarna tar upp t ex följande ämnen: utbildning av tandhygienister för ortodontiska behandlingar och arbetet i praktiken, ortodontistens synpunkt och konsultrerande roll i tandregleringsteamet, samt historien om LM-Activator™.

LM-Activator™ effektiverar arbetsflödet inom ortodontisk behandling av barn i Finland

Jag rekommenderar definitivt tidig behandling när det är möjligt. Ju tidigare behandling kan påbörjas desto bättre kan allvarliga bettfel förebyggas. Dessutom är jag väldigt nöjd med hur vi fördelar arbete, vilket gör mitt eget arbete enklare. Vi har ett bra team!

Kaisa Packalén, DDS