LM-Activator™ 2

LM-Activator™ är en aktivator och aligner för tandreglering. Med LM-Activator™ kan transversal, sagittal och vertikal korrigering göras samtidigt, istället för att utföra dem i separata faser. Ett stort urval av modeller gör det möjligt att välja en lämplig LM-aktivator för patienten utan behov för individuella modifieringar. Behandlings- komplexiteten både för patienten och klinikern kan minskas.

LM-Activator™ 2 är nästa generation av LM-Activator™ med förbättrade funktioner och funktionalitet i material och design:

 • Narrow- och Wide-modeller för olika tandbågsbredder, förstärkt incisivparti med fastare stöd och förbättrad slitstyrka, förbättrad tillverkningsteknologi och hög ytkvalitet

LM-Activator™ 2 är tillverkad av genomskinlig silikon för medicinskt bruk utan tillsatsämnen som är biokompatibel (ISO10993). Inga ftalater eller andra mjukgörare, PVC, färgämnen, doftmedel, latex eller bisfenoler.

LM-Activator™ 2-modeller

LM-Activator™ 2 finns i följande versioner (samma som för LM-Activator™):

 • Low Short
 • Low Long
 • High Short
 • High Long

En ny version för bredare tandbågar introduceras och det är nu möjligt att välja mellan Narrow- och Wide-versionen av LM-Activator™ 2, beroende på bredden av patientens tandbåge.

Dessutom är alla ovan nämnda versioner tillgängliga med eller utan incisiv förstärkning. Det förstärkta alternativet har en fast förstärkning av hårdare material i incisivområdet och är speciellt utformat för fall med skelettala djupbett. Den är också lämplig för andra patienter som kan dra nytta av en fast yta.

LM-Activator™ 2-modeller & rekommendationer

 • Short: Kortare molarparti, som lämpar sig för patienter vars andra molarer ännu inte har erupterat
 • Long: Längre molarparti, som lämpar sig för patienter vars andra molarer har erupterar eller kommer att eruptera snart.
 • Low: Lämpar sig för behandling av många olika indikationer, dock inte för öppet bett fronten.
 • High: För patienter med skelettalt eller dentoalveolärt öppet bett i fronten, tjockare i partiet för andra premolarer och molarer
 • Narrow: Smal eller vanlig tandbågsbredd (samma som i nuvarande LM-Activator™)
 • Wide: Bred tandbåge
 • Reinforced: Förstärkt i incisivpartiet för förbättrad hållbarhet, t.ex. för djupbett
 • Utan förstärkning: För patienter som inte behöver ett förstärkt incisivparti eller förbättrad hållbarhet