Indikationer

Indikationer

Kontraindikationer

  • Skelettalt klass III
  • Mittlinjeavvikelse > 3mm*
  • Mycket smal övre båge*
  • Tänder i kontakt med gom*
  • Helt erupterade anteriora tänder som kräver vridning*
  • Tänder som kräver intrusion

* Kan behandlas med kombinationsbehandling (LM-Activator™ tillsammans med annan apparatur, t.ex. quad helix)