Motiveringsmaterial

Patientsamarbete är en förutsättning för lyckad behandling. Den första månaden är avgörande när det gäller att få in vanan att använda apparaturen (att skapa en vana kräver i allmänhet 3-4 veckors daglig regelbunden användning). För att motivera patienten och hans/hennes familj finns åldersanpassat material för både tonåringar och yngre. Det är viktigt att förvissa sig om att patienten och dennes familj förstår att oregelbunden användning kan vara likvärdigt med ingen behandling alls.