Optimerat arbetsflöde med LM-ServoMax™

LM-ServoMax™

LM-ServoMax™-bricksystem organiserar och rationaliserar hantering av dentala instrument och tillbehör under behandling och vid underhåll. Det underlättar god vårdhygien och sparar tid genom minskad hantering av enskilda föremål. Det förlänger livslängden för instrumenten och gör personalens arbete säkrare. Dess mångsidiga moduler håller alla instrument och tillbehör organiserade på en bricka. Systemet kan anpassas till behandlingsspecifika och individuella behov.

Rationellt underhåll med minsta möjliga hantering.