LM-ServoMax™

LM-ServoMax™ – optimalt arbetsflöde och rationellt underhåll

LM-ServoMax™-bricksystem organiserar och rationaliserar hantering av dentala instrument och tillbehör under behandling och vid underhåll. Det underlättar god vårdhygien och sparar tid genom minskad hantering av enskilda föremål. Det förlänger livslängden för instrumenten och gör personalens arbete säkrare. Dess mångsidiga moduler håller alla instrument och tillbehör organiserade på en bricka. Systemet kan anpassas till behandlingsspecifika och individuella behov.

Modulerna i LM-ServoMax™-bricksystemet har en universell design som överensstämmer med standarddimensionerna för tandvårdsbrickor. De är tillverkade av en mycket robust specialplast som klarar av alla vanliga rengörings- och steriliseringsmetoder och -medel (max 134 °C / 273 °F). Moduler säljs tomma.