← Tillbaka till kategori

LM-Servo 8E

  • Beskrivning
  • LM-Servo E

LM-Servo E-kassetterna är utrustade med säkerhetsskydd som förhindrar stick- och skärskador samt skyddar instrumentsspetsarna. Den patenterade designen av lamellerna på LM-Servo E:s säkerhetsskydd leder tvättvätskan genom kassetten så att instrumentspetsarna rengörs korrekt. Dessutom stöder strukturen fri rotation av instrumenten så att fullständig rengöring och sköljning av instrumenten möjliggörs.  Öppningsmekanismen är enkel att använda och kassetten kan lätt stängas.

Möjligheten till RFID-märkning ger en komplett och tillförlitlig spårbarhet med det unika systemet LM Dental Tracking System™.

  • För åtta handinstrument
  • Kassetten är utrustad med säkerhetsskydd
  • Fyra färgalternativ för säkerhetsskydden och även möjlighet till färgkodning med LM silikonkodknappar
  • LM DTS™ kompatibla och RFID-märkta versioner tillgängliga
  • Yttre mått: 180 x 133 x 26 mm
  • Inre mått: 174,8 x 128,9 x 21,4 mm
  • Vikt: 108 g
  • Integrering i ServoMax-bricka med speciallås (LM6417)

Förbättrad säkerhet och spårbarhet

Användning av instrumentkassetter ger ett effektivt och säkert sätt för att hantera, sterilisera och organisera instrumenten på en tandklinik genom att minimera manuell hantering av individuella instrument och rationalisera underhållsprocessen. Kassetterna i LM-Servo E utvecklingsserien ger en utmärkt kombination av säkerhet och hygien för professionellt bruk, med hänsyn till klinisk personal, underhållspersonal och instrument.

LM-Servo E-kassetten har en patenterad design för att förbättra säkerheten med skydd som förhindrar stick- och skärskador. Den mera slutna utformningen med säkerhetsskydd skyddar också instrumentspetsarna under underhållet. Den patenterade designen av lamellerna på LM-Servo E:s säkerhetsskydd leder tvättvätskan genom kassetten så att instrumentspetsarna rengörs korrekt. Dessutom möjliggör designen fri rotation av instrumenten så att fullständig rengöring och sköljning av instrumenten garanteras. Låsmekanismen är enkel att använda och kassetten kan enkelt öppnas och stängas. Dessutom har Servo E-kassetterna en förbättrad låsning för tillförlitlig fästning och integrering i ServoMax-brickan (LM 6410) med ett speciallås (LM 6417).

Kompatibel med LM Dental Tracking System™

Den nya LM-Servo E-kassettserien finns också tillgänglig med inbyggd RFID-märkning. Möjligheten till RFID-märkning ger en komplett och tillförlitlig spårbarhet med det unika systemet LM Dental Tracking System™.

Färgkodning

Färgade säkerhetsskydd och plats för LM silikonkodknappar (LM 6000-6005) – både på kassettens sidor och på locket.