← Tillbaka till kategori

LM-Servo™ 5E

 • Beskrivning
 • LM-Servo™ E
 • Etikettmärkning

LM-Servo™ E-kassetterna är utrustade med säkerhetsskydd som förhindrar stick- och skärskador samt skyddar instrumentsspetsarna. Den patenterade designen av LM-Servo™ E säkerhetsskyddslameller leder tvättvätskan genom kassetten så att korrekt rengöring av instrumentspetsarna kan utföras. Dessutom stöder strukturen fri rotation av instrumenten så att fullständig rengöring och sköljning av instrumenten möjliggörs. Öppningsmekanismen är enkel att använda och kassetten kan lätt stängas.

Alternativet för RFID-märkning möjliggör komplett och tillförlitlig spårbarhet med det unika systemet LM Dental Tracking System™.

 • För fem instrument
 • Kassetten är utrustad med säkerhetsskydd
 • Fyra färgalternativ för säkerhetsskydden och möjlighet till färgkod med LM silikonkodknappar
 • LM DTS™ kompatibla RFID-märkta versioner tillgängliga
 • Yttre mått: 180 x 83 x 26 mm
 • Inre mått: 174,8 x 78,6 x 21,4 mm
 • Vikt: 75 g
 • Integrering i LM-ServoMax™-bricka med speciallås (LM6417)

Förbättrad säkerhet och spårbarhet

Användning av instrumentkassetter ger ett effektivt och säkert sätt för att hantera, sterilisera och organisera instrumenten på en tandklinik genom att minimera manuell hantering av individuella instrument och rationalisera underhållsprocessen. Kassetterna i LM-Servo™ E utvecklingsserien ger en utmärkt kombination av säkerhet och hygien för professionellt bruk, med hänsyn till klinisk personal, underhållspersonal och instrument.

LM-Servo™ E-kassetten har en patenterad design för att förbättra säkerheten med skydd som förhindrar stick- och skärskador. Den mera slutna utformningen med säkerhetsskydd skyddar också instrumentspetsarna under underhållet. Den patenterade designen av lamellerna på LM-Servo™ E:s säkerhetsskydd leder tvättvätskan genom kassetten så att instrumentspetsarna rengörs korrekt. Dessutom möjliggör designen fri rotation av instrumenten så att fullständig rengöring och sköljning av instrumenten garanteras. Låsmekanismen är enkel att använda och kassetten kan enkelt öppnas och stängas. Dessutom har LM-Servo™ E-kassetterna en förbättrad låsning för tillförlitlig fästning och integrering i LM-ServoMax™-brickan (LM 6410) med ett speciallås (LM 6417).

Kompatibel med LM Dental Tracking System™

Den nya LM-Servo™ E-kassettserien finns också tillgänglig med inbyggd RFID-märkning. Möjligheten till RFID-märkning ger en komplett och tillförlitlig spårbarhet med det unika systemet LM Dental Tracking System™.

Färgkodning

Färgade säkerhetsskydd och plats för LM silikonkodknappar (LM 6000-6005) – både på kassettens sidor och på locket.

EN Medical device for dental professionals, clean and sterilize before use in max. 134°C/273°F. BG Медицинско изделие за стоматолози, преди употреба да се почисти и стерилизира при макс. температура 134°C/273°F. HR Medicinsko sredstvo za stomatološke stručnjake, očistiti i sterilizirati prije upotrebe na maks. 134°C/273°F. CS Zdravotnický prostředek určený pro zubní lékaře. Před použitím jej vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 134°C/273°F. DA Medicinsk udstyr til tandlæger og tandplejere. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 134°C/273°F. NL Medisch apparaat voor tandheelkundige professionals, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 134°C/273°F. ET Hambaravispetsialistide jaoks mõeldud meditsiiniseade, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril kuni 134°C/273°F. FI Hammaslääketieteen ammattilaisille tarkoitettu lääkinnällinen laite, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä max. 134°C/273°F. FR Dispositif médical destiné aux professionnels dentaires. Avant utilisation, nettoyer et stériliser à une température maximale de 134°C/273°F. DE Medizinprodukt für zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor Gebrauch reinigen und bei max. 134°C/273°F sterilisieren. EL Ιατροτεχνολογικό προϊόν για επαγγελματίες του οδοντιατρικού τομέα· καθαρίζετε και αποστειρώνετε πριν από τη χρήση, σε μέγιστη θερμοκρασία 134°C/273°F. HU Orvostechnikai eszköz fogorvosok számára. Használat előtt tisztítandó és legfeljebb 134°C (273°F) fokon sterilizálandó. IT Dispositivo medico per personale odontoiatrico qualificato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a max. 134°C/273°F. LV Medicīniska ierīce zobārstniecības speciālistiem. Pirms lietošanas notīrīt un sterilizēt temperatūrā, kas nepārsniedz 134°C/273°F. LT Gydytojams odontologams skirta medicinos priemonė. Nuvalyti ir sterilizuoti prieš naudojant maks. 134°C/273°F temperatūroje. NO Medisinsk utstyr for tannhelsepersonell. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 134°C/273°F. PL Wyrób medyczny dla stomatologów. Wyczyścić i wysterylizować przed użyciem w temperaturze maks. 134°C/273°F. PT Dispositivo médico para médicos dentistas; limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 134°C/273°F. RO Dispozitiv medical pentru stomatologi și asistenți de medicină dentară, a se curăța și steriliza înainte de utilizare la o temperatură de max. 134°C/273°F. SK Zdravotnícka pomôcka je určená pre zubárov. Pred použitím ju vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 134°C/273°F. SL Medicinski pripomoček za zobozdravnike; pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 134°C/273°F. ES Dispositivo médico para profesionales de la odontología; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 134°C/273°F. SV Medicinteknisk produkt för tandvårdspersonal, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 134°C/273°F.

Made in Finland

LM-Dental™ | LM-Instruments Oy | Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents