Kassetter

Användning av LM-Servo™-kassettsystemet förenklar instrumenthanteringen. Instrument kan organiseras i kassetterna i färdiga set för behandling såsom du föredrar.

Användningen av LM-Servo™-kassetter sparar tid – praktiska studier har visat att den tid som behövs för instrumentunderhåll minskar med 25 % när kassetter används under hela underhållscykeln.

I LM-Servo™-kassetter är instrumenten säkert på plats, men vrids fritt för bästa möjliga rengöring och garanterad infektionskontroll.