← Tillbaka till kategori

LM-Arte™ Solo Anterior

  • Beskrivning
  • LM-Arte™

LM-Arte™ Solo Anterior: Instrumentet för direkta skalfasader

Instrument för högkvalitativa estetiska restaurationer av framtänder.

Runda och raka spatlar utformade att användas för komposituppbyggnad på framtänder, särskilt mot läppar.

Estetisk skiktning – Med LM-Arte™ lyckas det

LM-Arte™ är en uppsättning innovativa instrument för restaurering av tänder och har utformats speciellt för komposituppbyggnad genom skiktteknik. Varje tandinstrument är märkt med en färg och namngivet enligt sin funktion.  På så vis blir det lätt för dig att genomföra enkla, funktionella och snabba behandlingar. De lätta och ergonomiska LM™-skaften och spetsarna som utformats av högkvalitativa material gör att instrumenten är lätthanterliga och hjälper dig att uppnå utmärkta behandlingsresultat.

Nyhet! Utvärdera tydligt med LM-Arte™ Cusp Misura

LM-Arte™ Cusp Misura är ett suveränt instrument för mätning av tandkuspens storlek och höjd vid utvärdering av behovet av tandkuspförberedelse för fixering och restauration. Läs mer och se videon : LM-Arte™ Cusp Misura

Nyhet! Utvalda instrumentuppsättningar för högkvalitativa restaureringar

Komplett uppsättning till behandling av främre tänder LM-Arte™ Set LM 6840 ES/XSI
NYHET! Komplett uppsättning till behandling av bakre tänder: LM-Arte™ Posterior Set LM 6844 ES/XSI
NYHET!Komplett instrumentkit till all slags behandlingar: LM-Arte™ Complete Set LM 6848 ES/XSI

Instrumentserien LM-Arte™ har utvecklats i samarbete med StyleItaliano™ – en grupp skickliga tandläkare som delar vår passion för utveckling av suverän tandvård.

Projektet StyleItaliano™ uppstod som en inspirerande idé hos två goda vänner – Walter Devoto and Angelo Putignano. Dessa berömda experter inom traditionell och estetisk tandvård lade märke till att det visserligen fanns gott om lämpligt material tillgängligt för
att skapa snygga tandvårdsresultat, men att det också fanns en brist på bra instrument för att tillämpa materialen.

StyleItaliano™ är en växande grupp skickliga tandläkare som bidrar med nya idéer som förenklar och effektiviserar vardagliga tandvårdsrutiner. Via sociala medier når de idag ut till tusentals tandläkare med översiktliga bilder, instruktionsvideor, kurser, tal och föreläsningar. Läs mer om StyleItaliano™:s filosofi på www.styleitaliano.org och ta del i gruppens lyckade verksamhet!

LM-Arte™ Applica
LM-Arte™ Applica Twist
LM-Arte™ Modella
LM-Arte™ Condensa
LM-Arte™ Fissura
LM-Arte™ Misura
LM-Arte™ Posterior Misura
LM-Arte™ Eccesso
LM-Arte™ Solo Anterior
LM-Arte™ Solo Posterior
LM-Arte™ Cusp Misura
LM-Gengiva™ tandköttsretraktionsset

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

 

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.