← Tillbaka till kategori

LM-Arte Set

  • Beskrivning
  • LM-Arte™

Innehåll:

  • LM-Arte Applica
  • LM-Arte Condensa
  • LM-Arte Fissura
  • LM-Arte Misura
  • LM-Arte Eccesso
  • LM-Servo5-kassett

Estetisk skiktning – Med LM-Arte™ lyckas det

LM-Arte™ är en uppsättning innovativa instrument för estetiska fyllningar. Instrumenten har utvecklats i samarbete med Style Italiano – en grupp tandläkare som är specialiserade på estetisk restaurering. Spetsarna på LM-Arte™ instrumenten har utformats speciellt för kompositskiktning och tillverkas av LM-DuraGradeMAX stål som högglanspolerats för att minimera vidhäftning. Varje LM-Arte™ instrument är namngivet enligt sitt användningssyfte och är färgkodade för att göra restaureringsarbetet lätt och effektivt.

LM-Arte™ Applica

LM-Arte™ Applica Twist

LM-Arte™ Modella

LM-Arte™ Condensa

LM-Arte™ Fissura

LM-Arte™ Misura

LM-Arte™ Posterior Misura

LM-Arte™ Eccesso

LM-Arte™ Solo Anterior

LM-Arte™ Solo Posterior

LM-Gengiva tandköttsretraktionsset

Nyhet: LM-Arte™ Solo – Tandinstrumentduo förenklar dina rutiner

VARFÖR?
Dessa tandinstrument är perfekta för att skapa smidiga tandläkarrutiner: med hjälp av endast två instrument kan du utföra de flesta avancerade restaureringarna både som före- och efterbehandling.

VAD?
LM-Arte™ Solo tandinstrument gör allt smidigare, från fyllnader till ergonomi och hygien då färre instrument behövs på instrumentbrickan. Effektivisera behandlingen med dessa två tandinstrument som är allt du behöver för direkta kompositrestaureringar av främre och bakre tänder.

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense-, LM-ErgoMax- och LM-ErgoNorm-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix

LM-ErgoMix-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

 

LM-ErgoSingle

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.