← Tillbaka till kategori

LM-Arte Set

  • Beskrivning
  • LM-Arte

Innehåll:

  • LM-Arte Applica
  • LM-Arte Condensa
  • LM-Arte Fissura
  • LM-Arte Misura
  • LM-Arte Eccesso
  • LM-Servo5-kassett

Estetisk skiktning – Med LM-Arte lyckas det

LM-Arte är en uppsättning innovativa instrument för estetiska fyllningar. Instrumenten har utvecklats i samarbete med Style Italiano – en grupp tandläkare som är specialiserade på estetisk restaurering. Spetsarna på LM-Arte instrumenten har utformats speciellt för kompositskiktning och tillverkas av LM-DuraGradeMax stål som högglanspolerats för att minimera vidhäftning. Varje LM-Arte instrument är namngivet enligt sitt användningssyfte och är färgkodade för att göra restaureringsarbetet lätt och effektivt.

Den populära LM-Arte-samlingen expanderas nu med LM-Arte Posterior Misura, ett instrument konstruerat för horisontell och vertikal mätning av tjockleken av kompositskikt på bakre restaureringar.

LM-Arte Applica

LM-Arte Applica Twist

LM-Arte Modella

LM-Arte Condensa

LM-Arte Fissura

LM-Arte Misura

LM-Arte Eccesso

LM-Gengiva tandköttsretraktionsset

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense-, LM-ErgoMax- och LM-ErgoNorm-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix

LM-ErgoMix-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.

Choose your preferred language