LM-Arte™

Estetisk skiktning – Med LM-Arte™ lyckas det

LM-Arte™ är en uppsättning innovativa instrument för estetiska fyllningar. Instrumenten har utvecklats i samarbete med Style Italiano – en grupp tandläkare som är specialiserade på estetisk restaurering. Spetsarna på LM-Arte™ instrumenten har utformats speciellt för kompositskiktning och tillverkas av LM-DuraGradeMAX stål som högglanspolerats för att minimera vidhäftning. Varje LM-Arte™ instrument är namngivet enligt sitt användningssyfte och är färgkodade för att göra restaureringsarbetet lätt och effektivt.

LM-Arte™ Applica

LM-Arte™ Applica Twist

LM-Arte™ Modella

LM-Arte™ Condensa

LM-Arte™ Fissura

LM-Arte™ Misura

LM-Arte™ Posterior Misura

LM-Arte™ Eccesso

LM-Arte™ Solo Anterior

LM-Arte™ Solo Posterior

LM-Gengiva tandköttsretraktionsset

Nyhet: LM-Arte™ Solo – Tandinstrumentduo förenklar dina rutiner

VARFÖR?
Dessa tandinstrument är perfekta för att skapa smidiga tandläkarrutiner: med hjälp av endast två instrument kan du utföra de flesta avancerade restaureringarna både som före- och efterbehandling.

VAD?
LM-Arte™ Solo tandinstrument gör allt smidigare, från fyllnader till ergonomi och hygien då färre instrument behövs på instrumentbrickan. Effektivisera behandlingen med dessa två tandinstrument som är allt du behöver för direkta kompositrestaureringar av främre och bakre tänder.