Instrument för estetiska arbeten

Mångsidiga instrument för preparering av kaviteter. Kombinerar egenskaperna av en skärare och en excavator. Två olika storlekar för både mesiala och distala instrument. Den mindre lämpar sig för micro-preparation och den större kan användas för kaviteter av alla andra storlekar.