← Tillbaka till kategori

Mini Langer 5/6

  • Beskrivning
  • Universalkyretter

För incisiver i över- och underkäken.

Mini Langer har längre hals och kortare arbetsdel än standard Langer. Användbar i trånga approximalrum. Bättre åtkomlighet i trånga, djupa fickor och furkationer.

Utformade för att avlägsna måttlig till kraftig tandsten från alla supra- och subgingivala tandytor.

Instrumentens användning

För att avlägsna tandsten, placera en av universalkyrettens skärande eggar mot tandytan. Luta instrumentet mot tanden så att en vinkel på 70°- 80° bildas mellan tanden och bladet. Tryck i sidled och aktivera kyretten med vertikala, diagonala eller horisontella dragrörelser. Båda de skärande eggarna
på samma kyrett kan användas genom att luta instrumentet åt ena eller andra hållet.

Design

  • Arbetsdelen vinkelrät mot den nedre halsen
  • Två skärande eggar (röd linje)
  • Rundad spetsände

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.