Universalkyretter

Utformade för att avlägsna måttlig till kraftig tandsten från alla supra- och subgingivala tandytor.

Instrumentens användning

För att avlägsna tandsten, placera en av universalkyrettens skärande eggar mot tandytan. Luta instrumentet mot tanden så att en vinkel på 70°- 80° bildas mellan tanden och bladet. Tryck i sidled och aktivera kyretten med vertikala, diagonala eller horisontella dragrörelser. Båda de skärande eggarna
på samma kyrett kan användas genom att luta instrumentet åt ena eller andra hållet.

Design

  • Arbetsdelen vinkelrät mot den nedre halsen
  • Två skärande eggar (röd linje)
  • Rundad spetsände