← Tillbaka till kategori

Mini LM-Syntette™

  • Beskrivning
  • LM Dual Gracey™
  • Etikettmärkning

– Den ursprungliga LM Dual Gracey™-kyretten, är en kombination av en universalkyrett och Gracey-kyretterna 11/12 och 13/14
– För borttagning av supra- och subgingival tandsten i premolar- och molarområden
– För alla tandytor
– Mini-modellen är suverän för trånga och djupa fickor

LM Dual Gracey™ för enkel instrumentering

LM Dual Gracey™ kombinerar fördelarna med en universalkyrett och en Gracey-kyrett i ett och samma instrument. De här instrumenten är utformade för borttagning av supra- och subgingival tandsten från alla tandytor. Tack vare LM Dual Gracey™-konceptet, som kombinerar Gracey-kyretter med universalkyretter, krävs färre instrument. Den traditionella uppsättningen av fyra Gracey-instrument kan ersättas av endast två LM Dual Gracey™-instrument: LM-Syntette™ och LM-Syntette™ Anterior.

Enkel och genialisk spetsdesign

Varje LM Dual Gracey™-spets har två elliptiska skärande eggar – en mesial och en distal egg. Denna design möjliggör behandling av både mesiala och distala tandytor. Den nedre halsen hålls parallellt med tandytan vid borttagning, vilket är särskilt praktiskt vid subgingival åtkomst. LM Dual Graceys™ lämpar sig för vertikal, horisontell och diagonal borttagningsteknik.

Kombinerade fördelar: unik spets, ergonomiskt grepp och slipfri beläggning

Dubbelsidiga Gracey-spetsar ger universalanpassning och snabba, enkla övergångar från tand till tand under ett klinikbesök. LM-ErgoSense® skaftet av medicinklassad silikon har ett säkert, bekvämt grepp, förhöjd taktil känsla och en ergonomi som rankas som den bästa. LM Sharp Diamond™-tekniken ger helt slipfria instrument.

Historien om LM-Syntette™, den ursprungliga LM Dual Gracey™

I slutet av 70-talet såg den svenske tandläkaren Leif Ericsson, chef för parodontologiska avdelningen på Västerviks sjukhus, ett problem med antalet och komplexiteten i de instrument som användes vid parodontologiska behandlingar. Skulle det inte vara möjligt att ha ett enklare val och ett mer mångsidigt instrument? undrade han.

Gracey 11/12 för mesialytor och Gracey 13/14 för distalytor var mycket populära instrument, men det var nödvändigt att växla mellan dem vid behandling av ett interdentalrum. Leif Ericsson analyserade de båda Gracey-instrumentens utformning och funktion, och fick den innovativa idén att kombinera dem i ett enda instrument. En syntes av två kyretter – en LM-Syntette™!

Idén blev till en skiss på ett papper, som hamnade i en låda och blev liggande under några år.

Möte på tåget

På 80-talet befann han sig i trängseln på ett pendeltåg i Stockholm på väg tillbaka från en tandläkarkonferens. Av en slump hamnade han bredvid Pekka Kangasniemi, finsk tandläkare och grundare av LM-Dental™. De började prata om idén med en dubbelsidig Gracey, ett verkligt universalinstrument, och LM-Syntette™ var född.

Enkelt och genialiskt!

Historien får nu en fortsättning i LM-Syntette™ Anterior, som kompletterar uppsättningen LM Dual Graceys™.

EN Instrument for dental professionals, clean and sterilize before use max. 180°C/356°F. Handle with integrated LM DTS™ RFID tag, clean and sterilize before use in max. 134°C/273°F. BG Инструмент за стоматолози, почистете и стерилизирайте преди употреба при максимална температура 180°C/356°F. Дръжка с вградена маркировка LM DTS™ RFID, почистете и стерилизирайте преди употреба при максимална температура 134°C/273°F.CS Nástroj určený pro zubní lékaře. Před použitím jej vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 180°C/356°F. Rukojeť s integrovaným označením RFID LM DTS™, před použitím ji vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 134°C/273 °F. DA Instrument til tandlæger og tandplejere. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 180°C/356°F. Håndtag med integreret LM DTS™ RFID-mærke. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 134°C/273°F. DE Instrument für zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor Gebrauch reinigen und bei max. 180°C/356°F sterilisieren. Griff mit integriertem LM DTS™ RFID-Tag; vor Gebrauch reinigen und bei maximal 134 °C/273 °F sterilisieren. EL EL Εργαλείο για επαγγελματίες οδοντιάτρους. Να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται πριν από τη χρήση σε μέγιστη θερμοκρασία 180°C/356°F. Λαβή με ενσωματωμένη ετικέτα LM DTS™ RFID. Να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται πριν από τη χρήση σε μέγιστη θερμοκρασία 134°C/273°F. ES Instrumento para profesionales de la odontología; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 180 °C/356 °F. Mango con etiqueta RFID integrada para el LM DTS™; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 134 °C/273 °F. ET Hambaravispetsialistide jaoks mõeldud instrument, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril kuni 180°C/356°F. Käsitseda koos integreeritud sildiga LM DTS™ RFID, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril maksimaalselt 134°C/273 °F. FI Hammaslääketieteen ammattilaisille tarkoitettu instrumentti, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä enint. 180°C/356°F. Kahva, jossa kiinteä LM DTS™ -RFID-merkintä, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä enint. 134°C/273 °F. FR Instrument destiné aux professionnels dentaires. Avant utilisation, nettoyer et stériliser à une température maximale de 180 °C/356 °F. Manche à étiquette RFID LM DTS™ intégrée, nettoyer et stériliser avant utilisation à une température max. de 134 °C/273 °F. HR Instrument za stomatološke stručnjake, prije uporabe očistite i sterilizirajte pri temperaturi od maks. 180 °C/356 °F. Ručka s integriranim RFID čipom sustava LM DTS™, prije uporabe očistite i sterilizirajte pri temperaturi od maks. 134 °C/273 °F. HU Eszköz fogorvosok számára; használat előtt tisztítandó és legfeljebb 180 ⁰C-on (356 ⁰F) sterilizálandó. Fogantyú, integrált LM DTS™ RFID címkével; használat előtt tisztítandó és legfeljebb 134 °C-on (273 °F) sterilizálandó. IT Strumento per personale odontoiatrico qualificato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a max. 180 °C/356 °F. Impugnatura con tag RFID LM DTS™ integrato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a temperatura massima di 134 °C/273 °F. LT Gydytojams odontologams skirtas instrumentas. Nuvalyti ir sterilizuoti prieš naudojant maks. 180°C/356°F C temperatūroje. Rankena su integruotąja „LM DTS™ RFID“ kortele, prieš naudojant nuvalyti ir sterilizuoti maks. 134°C/273 °F temperatūroje. LV Instruments zobārstniecības speciālistiem. Pirms lietošanas notīrīt un sterilizēt temperatūrā, kas nepārsniedz 180 °C/356 °F. Rokturis ar integrētu LM DTS™ RFID atzīmi, kas pirms lietošanas ir jānotīra un jāsterilizē maks. 134 °C/273 °F temperatūrā. NL Instrument voor tandheelkundige professionals, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 180 °C/356 °F. Handgreep met geïntegreerd LM DTS™ RFID-label, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 134 °C/273 °F. NO Instrument for tannhelsepersonell. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 180°C/356°F. Håndtak med integrert LM DTS™ RFID-brikke. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 134°C/273 °F. PL Narzędzie stomatologiczne. Wyczyścić i wysterylizować przed użyciem w temperaturze maks. 180°C/356°F. Uchwyt ze zintegrowanym znacznikiem LM DTS™ RFID; przed użyciem wyczyścić i wysterylizować w temperaturze maks. 134°C/273°F. PT Instrumento para médicos dentistas, limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 180 ⁰C/356 ⁰F. Manípulo com etiqueta RFID LM DTS™ integrada, limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 134 °C/273 °F. RO Instrument pentru stomatologi și asistenți de medicină dentară, a se curăța și steriliza înainte de utilizare la o temperatură de max. 180 ⁰C/356 ⁰F. Manipulați cu eticheta LM DTS™ RFID integrată, curățați și sterilizați înainte de utilizare la max.134 °C/273 °F. SK Nástroj je určený pre zubárov, pred použitím ho vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 180 °C/356 °F. Rukoväť s integrovanou značkou LM DTS™ RFID, pred použitím ju vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 134 °C/273 °F. SL Instrument za zobozdravnike; pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 180 °C/356 °F. Držalo z integrirano RFID-oznako LM DTS™, pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 134 °C/273 °F. SV Instrument för tandvårdspersonal, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 180 ⁰C/356 ⁰F. Handtag med integrerad LM DTS™ RFID-etikett, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 134 °C/273 °F.

Made in Finland

LM-Dental™ | LM-Instruments Oy | Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.