LM Dual Gracey™

Original LM Dual Gracey™

LM Dual Gracey™ för enkel instrumentering

LM Dual Gracey™ kombinerar fördelarna med en universalkyrett och en Gracey-kyrett i ett och samma instrument. De här instrumenten är utformade för borttagning av supra- och subgingival tandsten från alla tandytor. Tack vare LM Dual Gracey™-konceptet, som kombinerar Gracey-kyretter med universalkyretter, krävs färre instrument. Den traditionella uppsättningen av fyra Gracey-instrument kan ersättas av endast två LM Dual Gracey™-instrument: LM-Syntette™ och LM-Syntette™ Anterior.

Enkel och genialisk spetsdesign

Varje LM Dual Gracey™-spets har två elliptiska skärande eggar – en mesial och en distal egg. Denna design möjliggör behandling av både mesiala och distala tandytor. Den nedre halsen hålls parallellt med tandytan vid borttagning, vilket är särskilt praktiskt vid subgingival åtkomst. LM Dual Graceys™ lämpar sig för vertikal, horisontell och diagonal borttagningsteknik.

Kombinerade fördelar: unik spets, ergonomiskt grepp och slipfri beläggning

Dubbelsidiga Gracey-spetsar ger universalanpassning och snabba, enkla övergångar från tand till tand under ett klinikbesök. LM-ErgoSense® skaftet av medicinklassad silikon har ett säkert, bekvämt grepp, förhöjd taktil känsla och en ergonomi som rankas som den bästa. LM Sharp Diamond™-tekniken ger helt slipfria instrument.

Historien om LM-Syntette™, den ursprungliga LM Dual Gracey™

I slutet av 70-talet såg den svenske tandläkaren Leif Ericsson, chef för parodontologiska avdelningen på Västerviks sjukhus, ett problem med antalet och komplexiteten i de instrument som användes vid parodontologiska behandlingar. Skulle det inte vara möjligt att ha ett enklare val och ett mer mångsidigt instrument? undrade han.

Gracey 11/12 för mesialytor och Gracey 13/14 för distalytor var mycket populära instrument, men det var nödvändigt att växla mellan dem vid behandling av ett interdentalrum. Leif Ericsson analyserade de båda Gracey-instrumentens utformning och funktion, och fick den innovativa idén att kombinera dem i ett enda instrument. En syntes av två kyretter – en LM-Syntette™!

Idén blev till en skiss på ett papper, som hamnade i en låda och blev liggande under några år.

Möte på tåget

På 80-talet befann han sig i trängseln på ett pendeltåg i Stockholm på väg tillbaka från en tandläkarkonferens. Av en slump hamnade han bredvid Pekka Kangasniemi, finsk tandläkare och grundare av LM-Dental™. De började prata om idén med en dubbelsidig Gracey, ett verkligt universalinstrument, och LM-Syntette™ var född.

Enkelt och genialiskt!

Historien får nu en fortsättning i LM-Syntette™ Anterior, som kompletterar uppsättningen LM Dual Graceys™.