← Tillbaka till kategori

LM-PerioSet 2

 • Beskrivning
 • Etikettmärkning

Innehåll:

 • LM-Servo™ 8-kassett
 • Minisickel
 • Kyrett McCall 17-18
 • Gracey 1/2
 • Gracey 9/10
 • Gracey 11/12
 • Gracey 13/14
 • Mini Gracey 15/16
 • Mini Gracey 17/18

EN Medical device for dental professionals, clean and sterilize before use in max. 180°C/356°F. BG Медицинско изделие за стоматолози, преди употреба да се почисти и стерилизира при макс. температура 180°C/356°F. HR Medicinsko sredstvo za stomatološke stručnjake, očistiti i sterilizirati prije upotrebe na maks. 180°C/356 °F. CS Zdravotnický prostředek určený pro zubní lékaře. Před použitím jej vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 180°C /356°F. DA Medicinsk udstyr til tandlæger og tandplejere. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 180°C/356°F. NL Medisch apparaat voor tandheelkundige professionals, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 180°C/356°F. ET Hambaravispetsialistide jaoks mõeldud meditsiiniseade, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril kuni 180°C/356°F. FI Hammaslääketieteen ammattilaisille tarkoitettu lääkinnällinen laite, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä max. 180°C/356°F. FR Dispositif médical destiné aux professionnels dentaires. Avant utilisation, nettoyer et stériliser à une température maximale de 180°C/356°F. DE Medizinprodukt für zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor Gebrauch reinigen und bei max. 180°C/356°F sterilisieren. EL Ιατροτεχνολογικό προϊόν για επαγγελματίες του οδοντιατρικού τομέα· καθαρίζετε και αποστειρώνετε πριν από τη χρήση, σε μέγιστη θερμοκρασία 180°C/356 °F. HU Orvostechnikai eszköz fogorvosok számára. Használat előtt tisztítandó és legfeljebb 180°C (356°F) fokon sterilizálandó. IT Dispositivo medico per personale odontoiatrico qualificato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a max. 180°C/356°F. LV Medicīniska ierīce zobārstniecības speciālistiem. Pirms lietošanas notīrīt un sterilizēt temperatūrā, kas nepārsniedz 180°C/356°F. LT Gydytojams odontologams skirta medicinos priemonė. Nuvalyti ir sterilizuoti prieš naudojant maks. 180°C/356°F temperatūroje. NO Medisinsk utstyr for tannhelsepersonell. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 180°C/356°F. PL Wyrób medyczny dla stomatologów. Wyczyścić i wysterylizować przed użyciem w temperaturze maks. 180°C/356°F. PT Dispositivo médico para médicos dentistas; limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 180°C/356°F. RO Dispozitiv medical pentru stomatologi și asistenți de medicină dentară, a se curăța și steriliza înainte de utilizare la o temperatură de max. 180°C/356°F. SK Zdravotnícka pomôcka je určená pre zubárov. Pred použitím ju vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 180°C/356°F. SL Medicinski pripomoček za zobozdravnike; pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 180°C/356°F. ES Dispositivo médico para profesionales de la odontología; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 180°C/356°F. SV Medicinteknisk produkt för tandvårdspersonal, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 180°C/356°F.

Made in Finland

LM-Dental™ | LM-Instruments Oy | Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.