← Tillbaka till kategori

LM-SharpJack™

LM 315-316SD ES
 • Beskrivning
 • Instrument med LM Sharp Diamond™ -beläggning

LM Sharp Diamond™-instrumenten är mikromembranbelagda instrument, som är helt slipfria. Den nya beläggningen tillverkas med modern PVD-teknik (Physical Vapor Deposition) och gör instrumenten knivskarpa, extremt hårda men ändå släta och lätta.

LM-SharpJack™-sickeln har långa tunna arbetsdelar för enkel approximal åtkomst.  Instrumenthalsen är optimalt vinklad för universell anpassning anteriort och posteriort.  Varje spets är tvåeggad och kan enkelt användas för både mesiala och distala ytor och även buckala och linguala ytor.

 • Slipfri
 • Universal sickel, supragingival, med långa, tunna tvåeggade arbetsdelar för enkel och effektiv approximal åtkomst.
 • Anterior/posterior.

Purple Prophy & Perio – Friskt tandkött för friskare hjärna 

Det lilafärgade handtaget på den nya LM-SharpJack™-sickeln valdes omsorgsfullt för att hedra tandhygienister och förebyggande tandvård över hela världen, samt att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom.

För att uppmärksamma sambandet mellan dålig tandhälsa och Alzheimers sjukdom hoppas vi kunna öka kunskapen om detta tillstånd genom att donera 1 euro; för varje sålt LM-SharpJack™-instrument till Alzheimerforskningen. Donationen kommer att göras i slutet av år 2018.

Var med oss för denna goda sak!

Mer information om sambandet mellan Alzheimers sjukdom och tandhälsan: (Länkarna är på engelska)

Association between chronic periodontitis and the risk of Alzheimer’s disease

Ballas Dental Care Blog_Connection between Alzheimer disease and dental care

Medical News Today_Alzheimer’s disease linked to poor dental health

Motsatser attraherar varandra. Detta stämmer väl in på högkvalitativa parodontala instrument. Optimalt är de knivskarpa, extremt hårda och ändå släta och lätta. En ny mikromembranbeläggning som tillverkas med modern PVD-teknik (Physical Vapor Deposition) gör att LM kan skapa LM Sharp Diamond™-instrument med en optimal kombination av dessa egenskaper. LM Sharp Diamond™-instrumenten är helt slipfria, tuffa och ändå raffinerade, och erbjuder unika fördelar för dig och din patient.

 • Slipfri
 • Långvarig utomordentlig skärpa
 • Besparingar i tid och pengar
 • Ergonomi av högsta klass med ett sensationellt grepp*
 • Bättre produktivitet och kliniska resultat
 • Full kontroll
 • Hyvlar av tandstenen istället för att krossa den

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.