← Tillbaka till kategori

Mini Gracey 11/14

  • Beskrivning
  • Gracey-kyretter

Kombination av en mesial och en distal arbetsdel i samma instrument. Praktisk när man behandlar en kvadrant i taget.

Jämfört med standardmodellen har minimodellen en förlängd nedre hals och förminskad arbetsdel. Fungerar bra i djupa, trånga fickor.

Områdesspecifika kyretter för att avlägsna djup subgingival tandsten. För rengöring av subgingivala rotytor.

Instrumentens användning

Lägg en tredjedel eller halva eggen närmast spetsen mot tandytan. (Den större yttre böjda delen är alltid den skärande eggen.) Se till att den nedre halsen är parallell med tandytan. Använd måttligt tryck för att ta bort tandsten och med lätt tryck i sidled för rothyvling och arbeta med vertikala, diagonala eller horisontella dragrörelser.

Design

  • Arbetsytan i 20° lutning mot den nedre halsen
  • En böjd skärande egg (röd linje)
  • Rundad skärande spets

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.