LM Implant Misura MR™

Vägledning för korrekt mesio-distal implantatinsättning

LM Implant Misura MR™-instrumenten hjälper till att placera den första spiralborren på korrekt avstånd från implantat eller naturlig tand intill implantatet med hänsyn till benstrukturen.

Detta medför korrekt benmängd mellan implantatet och tanden, så att benkammen förblir stabil under lång tid. När hänsyn tas till benstruktur och tillräckliga avstånd läggs grunden till ett estetiskt resultat som varar länge.

Kliniskt fall 1: Implantat intill en naturlig tand

 • Välj rätt storlek på instrumentet med hänsyn till det implantat som sätts in
 • Luta den cylindriska spetsen med ett fast grepp (undvik rörelser) mot den naturliga tandens rot intill implantatet
 • Försäkra dig om att instrumentets spets lutar mot roten och inte mot kammen på det proximala benet
 • Luta den första borren mot den cylindriska spetsen och kontrollera både den mesio-distala lutningen och att den bucco-linguala positionen är korrekt
 • En icke exakt mesio-distal lutning kan orsaka en ökning eller en minskning av avståndet mellan implantatet och tanden
 • Efter den första osteotomin, fortsätt att följa det normala implantationsprotokollet

Kliniskt fall 2: Implantat intill ett annat implantat i tandlös käke

 • Utför endast den första osteotomin (i allmänhet den mest distala) med den första borren
 • Sätt in ett stift som har samma diameter som den första borren i osteotomin
 • Luta det valda LM Implant Misura MR™-instrumentet mot stiftet och var noga med att inte flytta det genom för stort tryck
 • Utför den andra osteotomin med den första borren
 • Kontrollera alltid att borren är korrekt placerad både vad beträffar den bucco-linguala riktningen och den mesio-distala lutningen
 • Fortsätt att följa det normala implantationsprotokollet

Kliniskt fall 3: Implantat intill ett annat implantat i delvis tandlös käke

 • Börja alltid från implantatet intill den naturliga tanden
 • Fortsätt enligt punkt 2

Instrumenten är designade av Marco Redemagni MD, DDS. Style Italiano är en grupp passionerade tandläkare och forskare specialiserade på estetisk restorativ tandvård.

Mer information på www.styleitaliano.org och www.facebook.com/styleitaliano.