LM-ErgoSense®

Enastående grepp och unik intelligens

Idag koncentrerar vi oss på ergonomi – utan att glömma effektivitet. Det nya LM-ErgoSense® handinstrumentet uppfyller båda dessa krav och är verkligen en unik kombination av ergonomisk utformning och inbyggd ny teknik. Detta är resultatet av intensiv forskning och produktutveckling i nära samarbete med tandvårdspersonal och yrkeskunnig personal. Ett ergonomiskt handinstrument av hög kvalitet känns på ett naturligt sätt bra i handen. Till och med enastående, enligt en beskrivning av den nya smarta LM-ErgoSense®.

Rankat som det bästa handinstrumentet

Hur viktigt det är med ett verkligt ergonomiskt instrumentgrepp är ett återkommande tema, vilket framgår av flera olika vetenskapliga studier. Ett handinstrument med tjockt silikonhandtag upplevs vara mer praktiskt, ge mindre påfrestningar och känns mer produktivt än de med tunnare skaft (1). LM-ErgoSense® rankades som bäst på tio av fjorton angivna användbarhetsegenskaper, jämfört med de andra testade instrumenten, i en depurationssimulering (1). Dessutom rankades det som det bästa instrumentet.

De flesta deltagarna i depureringsdelen av studien ansåg att LM-ErgoSense® silikonskaft var deras favorit p.g.a. förbättrat grepp, komfort och instrumentets funktionella utformning. Deltagarnas utvärderingar var baserade på deras aktiva användning av LM-ErgoSense® i verkligt kliniskt arbete. I en annan studie som koncentrerade sig på ergonomi, användbarhetsegenskaper och produktivitet i arbetet, med olika tillverkares handinstrument, föredrog de flesta de tjocka, silikonbelagda LM-Dental™ handinstrumenten, för alla de 18 användbarhetskriterier som användes i testet (2).

Unik intelligens med RFID-teknik

LM-Dental™ har utvecklat idén med ett ergonomiskt instrument ytterligare. Ett avancerat RFID-chip kan nu integreras i de nya LM-ErgoSense® instrumentskaften, vilket gör att instrumentet blir komplett med tillförlitlig spårbarhet. Den skannade och dokumenterade informationen ger förbättrad patientsäkerhet, materialhantering och kostnadseffektivitet.

Referensstudier:
(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy.
(2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12.