← Tillbaka till kategori

LM Implant Misura MR™ Kit

LM 6843 ES
  • Beskrivning
  • Etikettmärkning

LM Implant Misura MR™-instrumenten hjälper till att placera den första spiralborren på korrekt avstånd från implantat eller naturlig tand intill implantatet med hänsyn till benstrukturen.

Detta medför korrekt benmängd mellan implantatet och tanden, så att benkammen förblir stabil under lång tid. När hänsyn tas till benstruktur och tillräckliga avstånd läggs grunden till ett estetiskt resultat som varar länge.

Innehåll:

  • LM Implant Misura MR™ 3.0-5.0
  • LM Implant Misura MR™ 3.1-5.3
  • LM Implant Misura MR™ 3.3-5.6
  • LM Implant Misura MR™ 3.4-5.8
  • LM Implant Misura MR™ 3.7-6.3
  • LM-Servo™ 5 instrument cassette

EN Instruments for dental professionals, clean and sterilize before use in max. 180°C/356°F. BG Инструменти за стоматолози, преди употреба да се почистят и стерилизират при макс. температура 180°C/356°F. HR Instrumenti za stomatološke stručnjake, očistiti i sterilizirati prije upotrebe na maks. 180°C/356°F. CS Nástroje určené pro zubní lékaře. Před použitím je vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 180°C/ 356 °F. DA Instrumenter til tandlæger og tandplejere. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 180°C/356°F. NL Instrumenten voor tandheelkundige professionals, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 180°C/356°F. ET Hambaravispetsialistide jaoks mõeldud instrumendid, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril kuni 180°C/356°F. FI Hammaslääketieteen ammattilaisille tarkoitetut instrumentit, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä max. 180°C/356°F. FR Instruments destinés aux professionnels dentaires. Avant utilisation, nettoyer et stériliser à une température maximale de 180°C/356°F. DE Instrumente für zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor Gebrauch reinigen und bei max. 180°C/356°F sterilisieren. EL Όργανα για επαγγελματίες του οδοντιατρικού τομέα· καθαρίζετε και αποστειρώνετε πριν από τη χρήση, σε μέγιστη θερμοκρασία 180°C/356°F. HU Eszközök fogorvosok számára. Használat előtt tisztítandó és legfeljebb 180°C (356°F) fokon sterilizálandó. IT Strumenti per personale odontoiatrico qualificato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a max. 180°C/356°F. LV Instrumenti zobārstniecības speciālistiem. Pirms lietošanas notīrīt un sterilizēt temperatūrā, kas nepārsniedz 180°C/356°F. LT Gydytojams odontologams skirti instrumentai. Nuvalyti ir sterilizuoti prieš naudojant maks. 180°C/356°F temperatūroje. NO Instrumenter for tannhelsepersonell. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 180°C/356°F. PL Narzędzia stomatologiczne. Wyczyścić i wysterylizować przed użyciem w temperaturze maks. 180°C/356°F. PT Instrumentos para médicos dentistas; limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 180°C/356°F. RO Instrumente pentru stomatologi și asistenți de medicină dentară, a se curăța și steriliza înainte de utilizare la o temperatură de max. 180°C/356°F. SK Nástroje sú určené pre zubárov. Pred použitím ich vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 180°C/356°F. SL Instrumenti za zobozdravnike; pred uporabo jih očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 180°C/356°F. ES Instrumentos para profesionales de la odontología; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 180°C/356°F. SV Instruments för tandvårdspersonal, ska rengöras och sterilisera före användning i max. 180°C/356°F.

Made in Finland

LM-Dental™ | LM-Instruments Oy | Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.