LM-SlimLift™

Luxationsinstrument utformade för mycket trånga spalter.

LM-SlimLift™-instrument är särskilt utformade för att komma åt ställen som du normalt inte når med traditionella luxationsinstrument. Med dessa kan extraktion av tänder ske så atraumatiskt som möjligt. Vilket ger en snabb läkning. Den mycket fina spetsen på instrumentet kan föras in i mycket trånga periodontalspalter. Instrumentet förs långsamt mot rotens apex samtidigt som instrument vrids försiktigt fram och tillbaka.

LM-SlimLift™ är inte avsett att användas som hävel.

Tunna LM-SlimLift™-instrument – ger en mer atraumatisk lösning

”Jag använder nu LM-SlimLift™-instrumenten för nästan alla extraktioner. Jag använder också de luxationsinstrument som jag tidigare föredrog men jag använder de traditionella instrumenten mindre ofta.

LM:s tunna luxationsinstrument kan föras in i väldigt smala periodontalspalter. När breda instrument används sprids luxationskraften över ett bredare område mot sidorna och på djupet mot rotspetsarna så att risken för fraktur av speciellt de sköra rötterna, avsevärt begränsas. De flesta extraktioner kan utföras med luxationsinstrument utan att ytterligare åtgärder behövs.

Designen av och materialet i LM-SlimLift™-instrumentet gör det möjligt att få ett utmärkt grepp om instrumentet. Första gången kan skaften till och med kännas för stora men i kliniskt arbetet har jag märkt att de passar handen perfekt. Instrumentet kan antingen hållas i handflatan eller endast med fingrarna. Det är lätt att hitta ett passande instrument för alla kliniska behov från det breda urvalet av storlekar. De breda bladen är lämpliga för extraktion av molarerna i underkäken medan de smala spetsarna är perfekta för extraktion av de smala rötterna på tänderna i överkäken.

Jag kan rekommendera LM-SlimLift™-instrumenten för alla tandläkare: det är klokt att överge alla gamla instrument som inte fungerar optimalt. Man hör ofta om fall då behandlingen av roten har tagit nästan två timmar.”

Peter Jungell
Läkare, tandläkare, Doktor i medicinsk vetenskap, Oral kirurg
Helsinki, Finland