LM-LiftOut™

Luxationsinstrument för atraumatisk extraktion.

Med LM-LiftOut™-instrument kan extraktion av tänder ske så atraumatiskt som möjligt. Detta ger snabb läkning och underlättar vid en eventuell implantatbehandling. Den tunna spetsen på instrumentet förs in i det periodontala utrymmet och förs sedan långsamt mot rotens apex samtidigt som instrument vrids försiktigt fram och tillbaka. LM-LiftOut™ är inte avsedd att användas som hävel.