Extraktion

Extraktion med ergonomi!

Välkänd ergonomi och kvalité från LM™  också i extraktionsinstrument.