Sonder

För att diagnostisera tandsten och karies samt upptäcka fickor, restaurationer och furkationer.

De flesta sonder och ficksonder finns även som enkeländade.