Sonder – Ficksonder

Kombinationsinstrument för grundundersökning av karies och parodontium.

De flesta sonder och ficksonder finns även enkeländade.