Furkationssonder

För undersökning av omfattning och djup på furkationslesioner.

För undersökning av furkationslesioner från olika håll i såväl överkäken som underkäken.