LM-Activator™ föreläsning på Swedental

Dr. Rita Myrlund, specialist i ortodonti, Tromsø universitet

torsdag 14.11.2019 kl. 14:45 – 15:30, sal: K16

Interceptive treatment with LM-Activator™ eruption guidance appliance”

Dr. Rita Myrlund från Arctic University of Norway, Tromsø håller en föreläsning som presenterar resultat från en randomiserad klinisk prövning och en uppföljningsstudie angående tidig ortodontisk behandling med eruption guidance apparater (EGA). Dr. Myrlund berättar om  bakgrunden för tidig behandling med preformade avtagbara apparater med betoning på indikation, urval och användning samt utmaningar i förhållande till compliance och stabilitet för tidig EGA-behandling. Hon illustrerar också behandlingseffekter på kort och lång sikt med patientfall.

Om du vill lära dej mera om tidig ortodontisk behandling med LM-Activator™ -apparater kom och möt oss på monter A09:30 ( Plandent AB). Dr. Rita Myrlund kommer att vara på LMs monter efter sin föreläsning på torsdag eftermiddag. Ta tillfället i akt för att ställa frågor och lära dej mera och kom och träffa henne!

Välkommen!

Läs mera om seminariet >>