Användarvillkor

Innehållet på dessa world wide web-sidor (nedan kallat ”webbplatsen”) ägs av LM-Instruments Oy (nedan “LM”). Genom att använda webbplatsen eller ladda ner material från webbplatsen godkänner du att följa användarvillkoren som anges i dessa användarvillkor.

Upphovsrätt och varumärken

Webbplatsen omfattas av upphovsrättsskydd, där all upphovsrätt innehas av LM-Instruments Oy. Alla rättigheter reserverade. Webbplatsens innehåll får inte modifieras, kopieras, distribueras, publiceras, hämtas, visas eller säljas i någon form eller på något sätt helt eller delvis utan LM:s skriftliga tillstånd, förutom att du kan ladda ner och skriva ut innehållet på webbplatsen, helt eller delvis, för användningsområden som inte är konkurrerar med LM eller förringar LM, förutsatt att du behåller all information om upphovsrätt och andra proprietära meddelanden intakta.

Alla LM:s varumärken, handelsnamn, logotyper, produktnamn, företagsnamn tillhör LM och får inte reproduceras, imiteras eller användas helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från LM.

Användning av artiklar, pressmeddelanden och andra dokument som är klassificerade som offentliga är tillåtna i offentlig kommunikation om informationskällan har angetts.

Webbplatsens innehåll

Allt innehåll som är tillgängligt via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till data, tekniska ritningar, konfigurationer, offert- och beställningsinformation, antas vara korrekt, men innehållet kan innehålla felaktig information eller information som inte har uppdaterats. Informationen kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande och LM kan göra förbättringar och / eller ändringar på webbplatsen. LM ger ingen garanti för att webbplatsen eller dess innehåll kommer att uppfylla dina krav, eller att webbplatsen och innehållet kommer att vara oavbrutet eller felfri, och LM ger heller inte några

garantier för de resultat som kan erhållas från användningen av webbplatsen eller dess innehåll eller avseende noggrannheten i den information som erhålls genom användning av denna webbplats. Information på webbplatsen kan innehålla hänvisningar till sådana LM-produkter eller tjänster som inte finns tillgängliga i ditt land. Vänligen kontakta LM:s lokala affärskontakt för information om tillgängligheten av LM-produkter i ditt land.

Webbplatsen och innehållet som är tillgängligt via den tillhandahålls på basis av ”i befintligt skick” och ”som tillgängliggjort” utan någon garanti vare sig uttryckligen eller indirekt, inklusive men inte begränsat till de implicita garantierna avseende säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. LM ansvarar inte för skador som ditt företag lidit, ditt datorsystem eller förlust av data som ett resultat av användningen av denna webbplats.

Innehåll från tredje part och länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan från tid till annan innehålla material, data eller information som tillhandahålls eller erbjuds av tredje part, inklusive men inte begränsat till annonser, utan ansvar från LM:s sida.

Webbplatsen kan från tid till annan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls som en bekvämlighet och utgör inte en sponsring eller rekommendation från LM eller något ansvar från LM för länkade webbplatser eller något innehåll, tjänster eller produkter som görs tillgängliga via sådana webbplatser.

Kommunikation på eller genom vår webbplats

Skulle du överföra kommunikation till någon på eller via webbplatsen, inklusive, utan begränsning, frågor, kommentarer, konfigurationer, specifikationer, inköpsorder eller annat material eller information till någon av LM-servrar, via e-post eller på webbplatsen, till exempel, godkänner du att sådan information görs tillgänglig för dig med vetskap om att den är icke-konfidentiell och icke-proprietär och kan publiceras av LM, och du tillåter att materialet är lämpligt för publicering. Genom att lämna in material godkänner du att LM kan publicera informationen och vara fria att använda sådan information för vilket som helst ändamål och / eller införliva det eller några begrepp som beskrivs däri i LM-produkter utan ansvar. Du godkänner att ersätta och hålla LM skadeslösa avseende tredje parts åtgärder tagna mot LM i förhållande till materialet du skickar in.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter, inklusive oaktsamhet, utan begränsningar, ska LM vara skyldig gentemot någon part för eventuell direkt, indirekt, särskild eller följdskada som uppstår på grund av, orsakad i samband med eller på grund av någon användning av webbplatsen eller oförmåga att använda webbplatsen, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, verksamhetsavbrott, förlust av program eller annan information i ditt informationshanteringssystem eller motsvarande. Varken webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är garanterad att vara helt fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Dessa användarvillkor regleras av finsk lag. Eventuell tvist som uppstår vid tolkningen och / eller genomförandet av innevarande användarvillkor ska överlämnas till den exklusiva jurisdiktionen hos tingsrätten i Helsingfors, Finland.