EN Medical device BG Медицинско изделие BS Medicinsko sredstvo HR Medicinski proizvod CS Zdravotnický prostředek DA Medicinsk udstyr NL Medisch hulpmiddel ET Meditsiiniseade FI Lääkinnällinen laite FR Dispositif médical DE Medizinprodukt EL Ιατροτεχνολογικό προϊόν HU Orvostechnikai eszköz IT Dispositivo medico LV Medicīniska ierīce LT Medicinos priemonė NO Medisinsk utstyr PL Wyrób medyczny PT Dispositivo médico RO Dispozitiv medical  RU Медицинское изделие SR Medicinsko sredstvo SK Zdravotnícka pomôcka SL Medicinski pripomoček ES Dispositivo médico SV Medicinteknisk produkt TR Tıbbi cihaz