Mallin ja koon valitseminen

LM-Activator™ 2:ta on saatavilla 16 eri mallia.

Low (matala) -malli soveltuu käytettäväksi useassa eri tilanteessa. Tarkista soveltuvuus käyttöindikaatiotaulukosta. High (korkea) -malli on paksumpi toisten premolaarien ja molaarien alueella. Se on suunniteltu erityisesti skeletaalisen ja dentoalveolaarisen avopurennan hoitoon.

Sekä Low- että High -malleista on saatavina kaksi pituutta. Short (lyhyt) -malli, jossa on lyhyempi molaariosa, on tarkoitettu potilaille, joiden toiset molaarit eivät ole vielä puhjenneet. Long (pitkä) -mallissa on pidempi molaariosa. Se on tarkoitettu potilaille, joiden toiset molaarit ovat puhjenneet tai ovat juuri puhkeamassa.

Narrow- (kapea) ja Wide (leveä) -mallit on tarkoitettu eri hammaskaarileveyksille. Wide-malli soveltuu potilaille, joilla on leveä hammaskaari. Narrow-mallissa hammaskaaren leveys on sama kuin ensimmäisen sukupolven LM-Activator™-tuotteissa.

LM-Activator™ 2 Reinforced (Vahvikkeellinen) -mallissa vahvistettu kova puremareuna etualueella. Se on tarkoitettu erityisesti syväpurentaan mutta soveltuu myös muille potilaille, jotka voivat hyötyä vahvistetusta ja kovemmasta inkisiivialueesta tai parannetusta kulutuskestävyydestä. Vahvikkeeton malli sopii potilaille, jotka eivät tarvitse kovaa puremareunaa tai parempaa kestävyyttä inkisiivialueella.

Koon valitseminen LM-OrthoSizer™in avulla

Kaikkiaan 128 eri malli- ja kokoyhdistelmän ansiosta jokaiselle potilaalle löytyy sopiva LM-Activator™ ilman että kojeeseen tarvitsee tehdä yksilöllisiä muutoksia. Käytä LM-OrthoSizer™ia apuna sopivan koon valitsemisessa. Se mittaa etäisyyden yläinkisiiveistä ja antaa etäisyyttä vastaavan koon.

Koon valinta

selecting_size1-442x200_1selecting_size4-442x200_2

Aseta merkki yläleuan vasemman lateraalisen etuhampaan ja kulmahampaan väliin.

Lue tulos asteikolta yläleuan oikean lateraalisen etuhampaan ja kulmahampaan välistä (ts. kulmahampaan mesiaalipinnalta). Koot 10, 20, 30… on merkitty pitkillä merkkiviivoilla, ja koot niiden välissä (15, 25, 35…) on merkitty lyhyemmillä viivoilla. (Ylhäällä olevassa kuvassa mitta on 20.)

Harkitse isomman tai pienemmän kojeen käyttöä, jos hampaissa on ahtautta tai diasteemaa. Sovita LM-Activator™ potilaan suuhun ja tarkista vielä, että hampaat istuvat loviin hyvin paikoilleen.

Sovittaminen

Sovittaminen on koon valinnan tärkein vaihe. Sovituksessa käytetyt kojeet voi steriloida autoklaavissa.

selecting_size5-442x200_3

Kuva 1. Kulmahammas lepää loven pohjalla, eikä LM-Activator™ aiheuta mesiodistaalista painetta hampaaseen. Jos ahtautta tai ahtauden riskiä ei ole, kuvassa oleva koko on oikea. Jos kuitenkin ahtautta esiintyy tai on odotettavissa, on hammaskaaren laajentamiseksi tarpeen valita suurempi koko.

selecting_size2-442x200_4

Kuva 2. Yhtä kokoa suurempi kuin kuvassa 1. LM-Activator™ ohjaa kulmahammasta kohti lovea ja työntää sitä distaalisesti. Tämä koko on sopiva, jos suussa on ahtautta tai sitä on odotettavissa ja hammaskaaren laajentaminen on tarpeen.

selecting_size3-442x200_5

Kuva 3. Kolme kokoa suurempi kuin kuvassa 1. Koje on liian suuri. Kulmahammas ohjautuu kahden loven välissä olevaa harjannetta vasten, eikä koje ohjaa hampaita oikein. Valitse pienempi koko. Steriloi LM-Activator™ autoklaavissa.