Yleiskyretit

Suunniteltu kohtalaisen tai runsaan hammaskiven poistoon kaikilta supra- ja subgingivaalisilta hammaspinnoilta.

Instrumentaatio

Poista hammaskivi asettamalla toinen yleiskyretin leikkausreunoista hampaan pintaa vasten. Kallista instrumentti hammasta kohti siten, että hampaan ja terän väliin jää 70–80°:n kulma. Kohdista instrumenttiin lateraalista voimaa ja liikuta kyrettiä pysty-, vino- tai vaakavedoilla. Saman kyretin molempia leikkausreunoja voidaan käyttää kallistamalla instrumenttia jompaankumpaan suuntaan.

Rakenne

  • työosa kohtisuorassa alavartta vastaan
  • kaksi leikkaavaa reunaa (punainen viiva)
  • pyöreä kärki.