← Takaisin tuoteryhmään

LM-Syntette™ Anterior SD

LM 275-276MSD ES
  • Tuotekuvaus
  • LM Dual Gracey™
  • Tuotemerkinnät

– LM Dual Gracey™, yleiskyretin ja Gracey 1/2 sekä 7/8 yhdistelmä
– teroitusvapaa LM Sharp Diamond™ -pinnoite
– supra- ja subgingivaalisen hammaskiven poistoon etuhampailta ja premolaareilta
– kaikille hammaspinnoille

LM Dual Gracey™ vaivattomaan instrumentointiin

LM Dual Gracey™ yhdistää yleiskyretin ja Gracey-kyretin edut. Instrumentit on suunniteltu supra- ja subgingivaalisen hammaskiven poistoon kaikilta hammaspinnoilta. LM Dual Gracey™ -konsepti yhdistää Gracey- ja yleiskyretit, joten tarvitaan entistä vähemmän instrumentteja. Perinteisen neljän Gracey-instrumentin käytön voi nyt korvata kaksi LM Dual Gracey™ -instrumenttia: LM-Syntette™ ja LM-Syntette™ Anterior.

Yksinkertaisen nerokas kärjen design

Molempien LM Dual Gracey™ -instrumenttiterien kärjissä on kaksi ellipsin muotoista leikkaavaa reunaa: yksi mesiaali- ja toinen distaalipinnoille. Tämä kärkimuotoilu mahdollistaa sekä mesiaalisten että distaalisten hammaspintojen käsittelyn. Alavarsi on hampaan pinnan suuntaisesti hammaskiven poiston aikana, mikä on erityisen kätevää subgingivaalisessa hoidossa. LM Dual Gracey™t soveltuvat hammaskiven poistoon vertikaali-, horisontaali- ja diagonaalivedoilla.

Yhdistetyt edut; ainutlaatuinen kärki, ergonominen ote ja teroitusvapaa pinnoite

LM Dual Gracey™ -instrumentin kärkien soveltuvuus monipuolisesti eri hammaspinnoille mahdollistaa vaivattoman siirtymisen hampaalta hampaalle. Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetusta silikonista valmistetut LM-ErgoSense® -kahvat takaavat huippulaatuisen ergonomian, varman ja mukavan otteen ja paremman tuntoherkkyyden. LM Sharp Diamond™ -pinnoitusteknologialla luodaan täysin teroitusvapaita instrumentteja.

LM-Syntette™, alkuperäisen LM Dual Gracey™n tarina

70-luvun lopulla ruotsalainen hammaslääkäri, Västervikin sairaalan parodontologiaosaston johtaja Leif Ericsson alkoi pohtia parodontaalihoidossa käytettyjen instrumenttien määrän ja monimutkaisuuden tuomaa haastetta. Voisikohan olla helpompaa tapaa ja monipuolisempaa instrumenttia? hän mietti.

Kyretit Gracey 11/12 mesiaali- ja Gracey 13/14 distaalipinnoille ovat erittäin suosittuja instrumentteja, mutta niiden käyttö hammasvälin pintojen hoidossa vaatii instrumentin toistuvaa vaihtoa. Hammaslääkäri Ericsson tutki näiden kahden Gracey-kyretin muotoilua ja toimintaa, ja sai idean yhdistää ne yhdeksi instrumentiksi: LM-Syntette™ – synteesi kahdesta instrumentista!

Hän luonnosteli idean paperille, joka päätyi muutamaksi vuodeksi pöytälaatikkoon.

Kohtaaminen junassa

80-luvulla Ericsson seisoi ruuhkaisessa lähijunassa Tukholmassa paluumatkalla hammaslääketieteellisestä konferenssista. Hänen vieressään sattui seisomaan suomalainen hammaslääkäri Pekka Kangasniemi, LM-Dental™in perustaja. He alkoivat keskustella ideasta todellisen yleisinstrumentin, kaksipuolisen Gracey-kyretin, kehittelemisestä ja näin luotiin LM-Syntette™.

Yksinkertaisen nerokasta!

Nyt tarina saa jatkoa LM-Syntette™ Anterior -kyretin muodossa, joka täydentää LM Dual Gracey™ -instrumenttikonseptin.

SHARPEN FREE

EN Instrument for dental professionals, clean and sterilize before use max. 180°C/356°F. Handle with integrated LM DTS™ RFID tag, clean and sterilize before use in max. 134°C/273°F. BG Инструмент за стоматолози, почистете и стерилизирайте преди употреба при максимална температура 180°C/356°F. Дръжка с вградена маркировка LM DTS™ RFID, почистете и стерилизирайте преди употреба при максимална температура 134°C/273°F.CS Nástroj určený pro zubní lékaře. Před použitím jej vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 180°C/356°F. Rukojeť s integrovaným označením RFID LM DTS™, před použitím ji vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 134°C/273 °F. DA Instrument til tandlæger og tandplejere. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 180°C/356°F. Håndtag med integreret LM DTS™ RFID-mærke. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 134°C/273°F. DE Instrument für zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor Gebrauch reinigen und bei max. 180°C/356°F sterilisieren. Griff mit integriertem LM DTS™ RFID-Tag; vor Gebrauch reinigen und bei maximal 134 °C/273 °F sterilisieren. EL EL Εργαλείο για επαγγελματίες οδοντιάτρους. Να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται πριν από τη χρήση σε μέγιστη θερμοκρασία 180°C/356°F. Λαβή με ενσωματωμένη ετικέτα LM DTS™ RFID. Να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται πριν από τη χρήση σε μέγιστη θερμοκρασία 134°C/273°F. ES Instrumento para profesionales de la odontología; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 180 °C/356 °F. Mango con etiqueta RFID integrada para el LM DTS™; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 134 °C/273 °F. ET Hambaravispetsialistide jaoks mõeldud instrument, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril kuni 180°C/356°F. Käsitseda koos integreeritud sildiga LM DTS™ RFID, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril maksimaalselt 134°C/273 °F. FI Hammaslääketieteen ammattilaisille tarkoitettu instrumentti, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä enint. 180°C/356°F. Kahva, jossa kiinteä LM DTS™ -RFID-merkintä, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä enint. 134°C/273 °F. FR Instrument destiné aux professionnels dentaires. Avant utilisation, nettoyer et stériliser à une température maximale de 180 °C/356 °F. Manche à étiquette RFID LM DTS™ intégrée, nettoyer et stériliser avant utilisation à une température max. de 134 °C/273 °F. HR Instrument za stomatološke stručnjake, prije uporabe očistite i sterilizirajte pri temperaturi od maks. 180 °C/356 °F. Ručka s integriranim RFID čipom sustava LM DTS™, prije uporabe očistite i sterilizirajte pri temperaturi od maks. 134 °C/273 °F. HU Eszköz fogorvosok számára; használat előtt tisztítandó és legfeljebb 180 ⁰C-on (356 ⁰F) sterilizálandó. Fogantyú, integrált LM DTS™ RFID címkével; használat előtt tisztítandó és legfeljebb 134 °C-on (273 °F) sterilizálandó. IT Strumento per personale odontoiatrico qualificato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a max. 180 °C/356 °F. Impugnatura con tag RFID LM DTS™ integrato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a temperatura massima di 134 °C/273 °F. LT Gydytojams odontologams skirtas instrumentas. Nuvalyti ir sterilizuoti prieš naudojant maks. 180°C/356°F C temperatūroje. Rankena su integruotąja „LM DTS™ RFID“ kortele, prieš naudojant nuvalyti ir sterilizuoti maks. 134°C/273 °F temperatūroje. LV Instruments zobārstniecības speciālistiem. Pirms lietošanas notīrīt un sterilizēt temperatūrā, kas nepārsniedz 180 °C/356 °F. Rokturis ar integrētu LM DTS™ RFID atzīmi, kas pirms lietošanas ir jānotīra un jāsterilizē maks. 134 °C/273 °F temperatūrā. NL Instrument voor tandheelkundige professionals, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 180 °C/356 °F. Handgreep met geïntegreerd LM DTS™ RFID-label, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 134 °C/273 °F. NO Instrument for tannhelsepersonell. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 180°C/356°F. Håndtak med integrert LM DTS™ RFID-brikke. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 134°C/273 °F. PL Narzędzie stomatologiczne. Wyczyścić i wysterylizować przed użyciem w temperaturze maks. 180°C/356°F. Uchwyt ze zintegrowanym znacznikiem LM DTS™ RFID; przed użyciem wyczyścić i wysterylizować w temperaturze maks. 134°C/273°F. PT Instrumento para médicos dentistas, limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 180 ⁰C/356 ⁰F. Manípulo com etiqueta RFID LM DTS™ integrada, limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 134 °C/273 °F. RO Instrument pentru stomatologi și asistenți de medicină dentară, a se curăța și steriliza înainte de utilizare la o temperatură de max. 180 ⁰C/356 ⁰F. Manipulați cu eticheta LM DTS™ RFID integrată, curățați și sterilizați înainte de utilizare la max.134 °C/273 °F. SK Nástroj je určený pre zubárov, pred použitím ho vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 180 °C/356 °F. Rukoväť s integrovanou značkou LM DTS™ RFID, pred použitím ju vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 134 °C/273 °F. SL Instrument za zobozdravnike; pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 180 °C/356 °F. Držalo z integrirano RFID-oznako LM DTS™, pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 134 °C/273 °F. SV Instrument för tandvårdspersonal, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 180 ⁰C/356 ⁰F. Handtag med integrerad LM DTS™ RFID-etikett, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 134 °C/273 °F.

Made in Finland

LM-Dental™ | LM-Instruments Oy | Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Instrumenttikahvan valinta

Ergonomisimman käsi-instrumentin valinnalla voidaan merkittävästi ehkäistä työperäisiä rasitusvammoja ja parantaa työn tehokkuutta. Käsi-instrumentin halkaisija tai kahvan pintamateriaali eivät suinkaan ole merkityksettömiä. Kliinikko käyttää käsi-instrumentteja keskimäärin 2 000 tuntia vuosittain. Siksi instrumentin muotoilu, paino ja tuntuma ovat ratkaisevan tärkeitä käyttäjän suoritukselle ja tuottavuudelle. Lue lisää instrumenttiergonomiasta.

LM:n instrumenttivalikoimassa on useita erilaisia kahvoja. Kaikki kahvat ovat elastisen silikonipinnoitteen ja optimoidun muotoilun ansiosta huippuergonomisia. Parhaan kahvatyypin valintaan vaikuttavat sekä instrumentin sopivuus käyttäjän käteen että sen käyttötarkoitus. Käden jännitystä voidaan vähentää myös vaihtelemalla erilaisia kahvoja.

Värit, nimet ja koodit

Värikoodatuissa LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- ja LM-ErgoNorm™ -instrumenteissa on raikkaat värit. Ne sekä kahvassa oleva tuotenimi ja koodinumero helpottavat instrumentin tunnistusta hoitotoimenpiteiden ja huollon aikana.

Kahvavaihtoehdot

LM-ErgoSense®

Muhkea kahvamuotoilu on todettu tieteellisessä kliinisessä tutkimuksessa ergonomiseksi ja tehokkaaksi. Kahvaan voidaan asentaa RFID-siru, jonka avulla instrumentti on etätunnistettavissa LM Dental Tracking System™ -järjestelmällä. Yhteensopivuus järjestelmän kanssa tarjoaa useita mahdollisuuksia parantaa materiaalihallintaa ja potilasturvallisuutta. Lue lisätietoa LM-ErgoSense® -kahvasta.

LM-ErgoMax™

Klassinen, ergonominen muotoilu, jota toiset kopioivat. Toimii hyvin kaikissa kliinisissä toimenpiteissä ja takaa erinomaisen tuntoherkkyyden ja miellyttävän, kättä rasittamattoman otteen.

LM-ErgoNorm™

Ohuempi kahva on parhaimmillaan kevyemmissä kliinisissä toimenpiteissä.

Erikoiskahvat

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™ -kahva vaihtokärjille tarjoaa ekonomisen ja ekologisen vaihtoehdon. Saatavana vain mainituille instrumenteille.

LM-ErgoSingle™

Hyvin tasapainotettu peilinkahva, jolla parempi ulottuvuus.