← Takaisin tuoteryhmään

LM-PerioSet 1

  • Tuotekuvaus
  • Tuotemerkinnät

Sisältö:

  • LM-Servo™ 5 -kasetti
  • Minisirppi
  • McCall 17-18
  • Gracey 1/2
  • Gracey 11/12
  • Gracey 13/14

EN Medical device for dental professionals, clean and sterilize before use in max. 180°C/356°F. BG Медицинско изделие за стоматолози, преди употреба да се почисти и стерилизира при макс. температура 180°C/356°F. HR Medicinsko sredstvo za stomatološke stručnjake, očistiti i sterilizirati prije upotrebe na maks. 180°C/356 °F. CS Zdravotnický prostředek určený pro zubní lékaře. Před použitím jej vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 180°C /356°F. DA Medicinsk udstyr til tandlæger og tandplejere. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 180°C/356°F. NL Medisch apparaat voor tandheelkundige professionals, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 180°C/356°F. ET Hambaravispetsialistide jaoks mõeldud meditsiiniseade, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril kuni 180°C/356°F. FI Hammaslääketieteen ammattilaisille tarkoitettu lääkinnällinen laite, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä max. 180°C/356°F. FR Dispositif médical destiné aux professionnels dentaires. Avant utilisation, nettoyer et stériliser à une température maximale de 180°C/356°F. DE Medizinprodukt für zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor Gebrauch reinigen und bei max. 180°C/356°F sterilisieren. EL Ιατροτεχνολογικό προϊόν για επαγγελματίες του οδοντιατρικού τομέα· καθαρίζετε και αποστειρώνετε πριν από τη χρήση, σε μέγιστη θερμοκρασία 180°C/356 °F. HU Orvostechnikai eszköz fogorvosok számára. Használat előtt tisztítandó és legfeljebb 180°C (356°F) fokon sterilizálandó. IT Dispositivo medico per personale odontoiatrico qualificato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a max. 180°C/356°F. LV Medicīniska ierīce zobārstniecības speciālistiem. Pirms lietošanas notīrīt un sterilizēt temperatūrā, kas nepārsniedz 180°C/356°F. LT Gydytojams odontologams skirta medicinos priemonė. Nuvalyti ir sterilizuoti prieš naudojant maks. 180°C/356°F temperatūroje. NO Medisinsk utstyr for tannhelsepersonell. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 180°C/356°F. PL Wyrób medyczny dla stomatologów. Wyczyścić i wysterylizować przed użyciem w temperaturze maks. 180°C/356°F. PT Dispositivo médico para médicos dentistas; limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 180°C/356°F. RO Dispozitiv medical pentru stomatologi și asistenți de medicină dentară, a se curăța și steriliza înainte de utilizare la o temperatură de max. 180°C/356°F. SK Zdravotnícka pomôcka je určená pre zubárov. Pred použitím ju vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 180°C/356°F. SL Medicinski pripomoček za zobozdravnike; pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 180°C/356°F. ES Dispositivo médico para profesionales de la odontología; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 180°C/356°F. SV Medicinteknisk produkt för tandvårdspersonal, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 180°C/356°F.

Made in Finland

LM-Dental™ | LM-Instruments Oy | Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Instrumenttikahvan valinta

Ergonomisimman käsi-instrumentin valinnalla voidaan merkittävästi ehkäistä työperäisiä rasitusvammoja ja parantaa työn tehokkuutta. Käsi-instrumentin halkaisija tai kahvan pintamateriaali eivät suinkaan ole merkityksettömiä. Kliinikko käyttää käsi-instrumentteja keskimäärin 2 000 tuntia vuosittain. Siksi instrumentin muotoilu, paino ja tuntuma ovat ratkaisevan tärkeitä käyttäjän suoritukselle ja tuottavuudelle. Lue lisää instrumenttiergonomiasta.

LM:n instrumenttivalikoimassa on useita erilaisia kahvoja. Kaikki kahvat ovat elastisen silikonipinnoitteen ja optimoidun muotoilun ansiosta huippuergonomisia. Parhaan kahvatyypin valintaan vaikuttavat sekä instrumentin sopivuus käyttäjän käteen että sen käyttötarkoitus. Käden jännitystä voidaan vähentää myös vaihtelemalla erilaisia kahvoja.

Värit, nimet ja koodit

Värikoodatuissa LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- ja LM-ErgoNorm™ -instrumenteissa on raikkaat värit. Ne sekä kahvassa oleva tuotenimi ja koodinumero helpottavat instrumentin tunnistusta hoitotoimenpiteiden ja huollon aikana.

Kahvavaihtoehdot

LM-ErgoSense®

Muhkea kahvamuotoilu on todettu tieteellisessä kliinisessä tutkimuksessa ergonomiseksi ja tehokkaaksi. Kahvaan voidaan asentaa RFID-siru, jonka avulla instrumentti on etätunnistettavissa LM Dental Tracking System™ -järjestelmällä. Yhteensopivuus järjestelmän kanssa tarjoaa useita mahdollisuuksia parantaa materiaalihallintaa ja potilasturvallisuutta. Lue lisätietoa LM-ErgoSense® -kahvasta.

LM-ErgoMax™

Klassinen, ergonominen muotoilu, jota toiset kopioivat. Toimii hyvin kaikissa kliinisissä toimenpiteissä ja takaa erinomaisen tuntoherkkyyden ja miellyttävän, kättä rasittamattoman otteen.

LM-ErgoNorm™

Ohuempi kahva on parhaimmillaan kevyemmissä kliinisissä toimenpiteissä.

Erikoiskahvat

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™ -kahva vaihtokärjille tarjoaa ekonomisen ja ekologisen vaihtoehdon. Saatavana vain mainituille instrumenteille.

LM-ErgoSingle™

Hyvin tasapainotettu peilinkahva, jolla parempi ulottuvuus.