Käyttöehdot

Nämä WWW-sivut (jäljempänä ”sivusto”) omistaa LM-Instruments Oy (jäljempänä ”LM”). Käyttämällä tätä sivustoa tai ladatessasi materiaalia sivustolta sitoudut näissä käyttöehdoissa esitettyihin käyttöehtoihin.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Tämä sivusto on tekijänoikeussuojan alainen. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat LM-Instruments Oy:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. The Sivuston sisältöä ei saa muokata, kopioida, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, näyttää tai myydä missään muodossa tai millään tavoin, kokonaisuudessaan tai osittain, ilman LM:n kirjallista lupaa, lukuun ottamatta sivuston sisällön lataamista ja tulostamista kokonaisuudessaan tai osittain tarkoitukseen, joka ei aiheuta kilpailua LM:n kanssa eikä halvenna LM:ää. Tällöin edellytetään, että noudatat kaikkia tekijänoikeuksia ja muita aineettomia hyödykkeitä koskevia huomautuksia.

Kaikki LM:n tavaramerkit, liikenimet, logot, tuotenimet ja yritysten nimet ovat LM:n omaisuutta eikä niitä saa jäljentää, jäljitellä tai käyttää kokonaisuudessaan tai osittain ilman LM:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Artikkeleiden, painojulkaisujen tai muiden julkisiksi luokiteltujen dokumenttien käyttö on luvallista julkisessa viestinnässä, jos tietolähde mainitaan.

Sivuston sisältö

Kaiken sivustolla käytettävissä olevan sisällön, muun muassa datan, teknisten piirustusten, konfiguraatioiden, lainausten ja muiden tietojen, uskotaan olevan virheettömiä. Sisältö voi kuitenkin sisältää epätarkkaa tietoa tai tietoa, jota ei ole päivitetty. Tietoja voidaan muuttaa tai päivittää siitä ilmoittamatta, ja LM voi tehdä sivustoon parannuksia ja/tai muutoksia. LM ei millään tavoin takaa, että sivusto tai sen sisältö vastaa vaatimuksiasi tai että sivusto tai sen sisältö olisi käytössä jatkuvasti tai olisi virheetön. LM ei myöskään millään tavoin takaa sivuston tai sen sisällön käytöstä saatavia tuloksia tai minkään sivuston käytön kautta saatavan tiedon virheettömyyttä. Sivuston tiedoissa voi olla viittauksia sellaisiin LM:n tuotteisiin tai palveluihin, joita ei ole saatavissa omassa maassasi. Ota yhteys LM:n paikalliseen yhteyshenkilöön/kumppaniin ja pyydä tietoja LM:n tuotteiden saatavuudesta omassa maassasi.

Sivusto ja sen kautta saatava sisältö toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”silloin kun se on käytettävissä” ilman minkäänlaista takuuta, suoraa tai hiljaista, kuten kaupattavuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta tai loukkaamattomuutta koskevia hiljaisia takuita. LM ei ole missään vastuussa sivuston käytön seurauksena liiketoiminnallesi tai tietokonejärjestelmällesi mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai tietojen menetyksestä

Kolmannen osapuolen sisältö ja linkit muihin Internet-sivustoihin

Sivusto saattaa aika ajoin sisältää kolmansien osapuolien toimittamaa tai tarjoamaa materiaalia, dataa tai tietoa, kuten  mainoksia, joista LM:llä ei ole mitään vastuuta.

Sivusto voi aika ajoin sisältää linkkejä muille Internet-sivuille. Nämä linkit on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Niillä ei ole yhteyttä LM:n sponsorointiin tai suosituksiin, eikä LM:llä ei ole mitään vastuuta linkin sivustoista tai mistään tällaisilta sivuilta tai niiden kautta saatavissa olevista sisällöistä, palveluista tai tuotteista.

Tiedonvälitys sivustolla tai sen kautta

Jos välität sivustolla tai sen kautta jotakin tietoa, kuten rajoituksetta kysymyksiä, kommentteja, konfiguraatioita, teknisiä tietoja, tilauksia tai muuta materiaalia tai tietoa, jollekin LM:n palvelimelle sähköpostin tai sivuston kautta, sitoudut siihen, että julkaiset tällaista tietoa tietoisena siitä, että se ei ole luottamuksellista eikä omistusoikeudellista ja LM voi julkaista sen ja vahvistat sen olevan julkaisemiseen soveltuvaa. Lähettämällä materiaalia sitoudut siihen, että LM saattaa julkaista tiedon ja voi käyttää mitä tahansa tällaista tietoa mihin tahansa tarkoituksiin ja/tai sisällyttää sen tai mitkä tahansa siinä kuvatut käsitteet LM:n tuotteisiin ilman vastuuvelvollisuutta. Sitoudut siihen, että lähettämääsi materiaaliin liittyvät kolmansien osapuolten toimenpiteet LM:ää vastaan eivät aiheuta LM:lle vahinkoa ja LM vapautetaan tällaisesta vastuusta.

Vastuunrajoitus

LM on kaikissa olosuhteissa, huolimaton menettely mukaan luettuna, rajoituksetta vapaa vastuusta kaikille osapuolille kaikesta suorasta, epäsuorasta, erityislaatuisesta tai välillisestä vahingosta, joka on syntynyt sivuston käytön yhteydessä tai liittyy sen käyttöön tai johtuu millaisesta tahansa sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sivustoa, mukaan luettuna esimerkiksi saamatta jääneet voitot, liiketoiminnan keskeytykset sekä ohjelmien tai muun tiedon menetykset tietojenkäsittelyjärjestelmässä tai muulla tavoin. Emme takaa, että sivustolla tai sen käytön mahdollistavassa palvelimessa ei ole viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia.

Sovellettava laki ja päätösvaltainen lainkäyttöalue

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Suomen lakien mukaan. Kaikki näiden käyttöehtojen tulkinnasta ja/tai toimeenpanosta syntyvät kiistat siirretään Helsingin käräjäoikeuden yksinomaisen toimivallan piiriin.